VIDEO ⟩ OECD esitleb raportit: mida peaks Eesti tegema, et rahvastiku vähenemisega toime tulla? (3)

Copy
Inimesed Tallinnas jalutamas.
Inimesed Tallinnas jalutamas. Foto: Postimees

Prognooside kohaselt väheneb Eesti rahvaarv jätkuvalt, kusjuures palju piirkondi kaotab 2040. aastaks lausa üle 20 protsendi. Kas Eesti on selleks piisavalt nutikalt valmistunud ja kas omavalitsused on mõistnud kahaneva elanikkonna mõju tõsidust?

OECD värske raport «Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafilisteks muutusteks» («Shrinking Smartly in Estonia: Preparing Regions for Demographic Change») teeb olulisi järeldusi ja annab soovitusi erinevate poliitikavaldkondade kohta, sealhulgas maakasutuse ning ruumilise planeerimise, teenuste ja taristu pakkumise, kohaliku omavalitsuse rahastamise ja mitmetasandilise valitsemise kohta, mis hindavad Eesti võimet tõhusalt reageerida rahvastiku kokkutõmbumisele ja vananemisele.

Kahanev elanikkond võib löögi alla panna majanduskasvu eeldused, mis on aga poliitika planeerimise aluseks. Lõhed süvenevad sotsiaalmajanduslike nihete ja ebaühtlase arengu mõjul maakasutusele, teenuste osutamisele ja keskkonnale. Näiteks valmistub maanteeamet liiklusmahu oluliseks kasvuks aastaks 2040, kuigi riigi rahvaarv samal ajal väheneb. See on vaid üks ebakõla, millega Eesti rahvastiku kahanedes silmitsi seisab.

OECD ja kohalikud tippeksperdid tutvustavad reedesel veebiseminaril uuringute tulemusi, mis on olulised nii riigi poliitikate kujundamisel kui ka kohaliku elu korraldamiseks.

Seminar koosneb virtuaalsest töötoast, kus esinejad tutvustavad rahvastiku kahanemise ja vananemise teemat Eestis ning esitavad soovitusi kahanemisega nutikaks kohanemiseks. Lisaks arutleb tuntud rahvusvahelistest ja kohalikest ekspertidest koosnev paneel kahanemise põhiaspekte erinevatest vaatenurkadest, tuues esile riikidevahelised kogemused kooskõlas Eesti kogemusega, et kujundada kohaseid vastuseid demograafilistele muutustele.

Seminari esimeses pooles tutvustavad OECD eksperdid värsket raportit, mis on valminud kahe aasta jooksul koostöös rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ning partneriteks olnud ministeeriumide, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsustega. Uuring sisaldab analüüse ja poliitikasoovitusi mitmes poliitikavaldkonnas.

Päeva teises pooles toimub üleriigilise elamute kasutusest väljalangemise ja tühjenemise mustrite analüüsi esitlus ja arutelu, mille koostasid Taltech ja SpinUnit koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja rahandusministeeriumiga.

Uuring käsitleb erinevaid tühjenevate eluasemete kaardistamise võimalusi, võrdleb nende asjakohasust ning annab juhtumiuuringute põhjal praktilisi soovitusi kohalikule omavalitsusele kättesaadavate andmete kasutamiseks.

Projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurireformi toetusprogrammist koostöös Euroopa Komisjoni struktuurireformi toe peadirektoraadiga (DG REFORM).

Kommentaarid (3)
Copy
Tagasi üles