Õiguskomisjon pikendas kollektiivlepingu ülesütlemise tähtaega

Marko Pomerants.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Riigikogu õiguskomisjon otsustas täna üksmeelselt, et tähtajatu kollektiivlepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaega on otstarbekas pikendada ja nägi ette, et tähtajatu kollektiivlepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud.

Komisjon vaatas oma tänasel istungil veelkord üle enda algatatud kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule tehtud muudatusettepanekud, teatas parlamendi pressiesindaja.

«Vajaduse tänaseks aruteluks tingis ühiskonna laialdane tähelepanu kavandatavatele muudatustele ja nädalavahetusel meedias kajastamist leidnud mitmed kriitilised seisukohad, milles heideti ette kollektiivse töösuhte reguleerimiseks ebapiisavaid tähtaegu,» ütles õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants.

«Muudatusega antakse pooltele suurem ajavaru enne lepingu lõppemist läbirääkimisprotsessi korraldamiseks, uue kollektiivlepingu projekti koostamiseks või kehtiva kollektiivlepingu kehtivuse pikendamise osas kokkuleppele jõudmiseks. Pooltel tuleks selle perioodi jooksul kindlasti pöörata tähelepanu ka iga töötaja individuaalse töösuhte nõuetekohasele vormistamisele ja selle sisuks olevatele kokkulepetele, et hoida ära hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi, mis vastasel juhul seoses kollektiivlepingu lõppemisega võivad tekkida,» lisas Pomerants.

Õiguskomisjoni esimehe sõnul on pooltel võimalik kokku leppida ka kuuest kuust pikemas etteteatamistähtajas, kuid mitte lühemas. Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 1.mai 2012. Eelnõu teine lugemine täiskogus toimub kolmapäeval, 22. veebruaril.

Tagasi üles