P, 28.05.2023

Riigikohus jättis kohtutäiturile määratud trahvi jõusse

BNS
Facebook Twitter
Comments 1
Riigikohus
Riigikohus Foto: Margus Ansu / Postimees

Riigikohus jõustas kolmapäeval kohtutäitur Jane Rumjantsevale ametikohustuste süülise täitmatajätmise eest justiitsministeeriumi  määratud 1600 euro suuruse trahvi.

Justiitsministeerium määras 3. juuli 2019 käskkirjaga Tartu kohtutäiturile Jane Rumjantsevale ametitegevuses täitemenetluse seadustikus sätestatud kohustuse süülise täitmatajätmise eest distsiplinaarkaristuseks rahatrahvi 1600 eurot.

Ministeeriumi sõnul jättis kohtutäitur korduvalt võlgnike kontodele sissenõude pööramisel arestimise aktides märkimata, et arestimisele ei kuulu iga kuu summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale ning talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa.

Facebook Twitter
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles