Üle poole miljardi maksev Tallinna haigla saab hoonestusõiguse

BNS
Copy
Tallinna haigla eskiis.
Tallinna haigla eskiis. Foto: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil seada Tallinna linna omandis olevale Narva maantee 129 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõigus Sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus kasuks ning määrata hoonestusõiguse tingimused.

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks, hoonestusõiguse aastatasu on 15 258 eurot, mis moodustab 2 protsenti sotsiaalmaa sihtostarbega maa maksustamishinnast, selgub otsuse eelnõust.

Hoonestaja kohustub ehitama haigla peahoone valmis ja vormistama kasutusloa hiljemalt 31. detsembriks 2028. Haigla peahoone tähtaegselt mittevalmimisel kohustub hoonestaja tasuma leppetrahvi 2 protsenti hoonestusõiguse aastatasust, kuid mitte rohkem kui 500 eurot iga tähtpäeva ületava päeva eest.

Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on luua Tallinna linna terviklik ja kaasaegne mediitsinilinnak, et parandada arstiabi kättesaadavust suurele arvule Tallinna ja Harjumaa elanikest, luues seeläbi eeldused ravitegevuse kvaliteedi paranemisele ning aidates kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele.

Kuna projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastu toel, siis tuleb projekti realiseerimisel juhinduda Euroopa Komisjoni poolt ette antud kontrollpunktidest. Esimene neist, projekteerimislepingu sõlmimine, on praeguseks täidetud, teise tähisena peab hiljemalt 2023. aasta neljandas kvartalis sõlmima lepingud kaevetöödeks, vee- ja elektrivarustuse tagamiseks ning raudbetoonkonstruktsioonide tarnimiseks.

2024. aasta esimeses kvartalis tuleb allkirjastada haigla kompleksi ehitusleping. Neljanda olulise etapina peab 2024. aasta lõpuks olema 10 protsenti ehituslepingust täidetud. Viienda etapina peab 2025. aasta neljandas kvartalis olema täidetud 50 protsenti ehituslepingust.

Kuuenda teetähisena tuleb 2025. aasta teises kvartalis linnal sõlmida lepingud haigla tööks vajaliku sisseseade tarnimiseks pärast hoone valmimist. Seitsmendaks peab 2026. aasta teiseks kvartaliks saama ehitajalt tunnistuse ehitise valmimise kohta ning algatama kasutusloa menetluse.

Praeguste eesmärkide kohaselt on plaanis jõuda 2026. aasta suveks haigla ehitusega nii kaugele, et haigla tervikosale on võimalik alustada kasutusloa menetlust ja lõplik sissekolimine on planeeritud 2027. aastal.

Suurhaigla rajamine koos vajaliku meditsiinitehnikaga läheb maksma vähemalt 520 miljonit eurot.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles