K, 22.03.2023

Riigikohus: audiitori saab kutseta jätta vaid tõsiste rikkumiste korral

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Riigikohus: audiitori saab kutseta jätta vaid tõsiste rikkumiste korral
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Riigikohus
Riigikohus Foto: Margus Ansu / Postimees

Riigikohtu halduskolleegium tühistas kahe esimese kohtuastme lahendi ega pidanud õigustatuks audiitorbüroo tegevusloa kehtetuks tunnistamist ja seal töötanud vandeaudiitorilt kutse äravõtmist. Kõrgeima kohtu hinnangul saab tegevusloa ja kutse ära võtta ainult selliste rikkumiste puhul, mis annavad alust tõsiselt kahelda audiitori töö tulemuste usaldusväärsuses.

Kohtus arutusel olnud juhtum puudutas audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) 2019. aasta otsust, millega tunnistati ühe audiitorbüroo tegevusluba kehtetuks ja võeti ainsalt seal töötanud audiitorilt ära vandeaudiitori kutse, teatas riigikohus.

AJN viis büroos läbi korralise kvaliteedikontrolli ja leidis, et teenuse kvaliteet ei vasta kutsestandardi nõuetele. Sama büroo töös avastati puudusi ka 2015. ja 2016. aastal ning siis karistati bürood distsiplinaarkorras märkuse ja rahatrahviga.

Nii audiitor kui ka büroo vaidlustasid AJNi otsuse kohtus. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata, aga riigikohtu halduskolleegium tühistas varasemad lahendid, sest tegevusloa ja kutse äravõtmine polnud kõrgeima astme kohtu hinnangul piisavalt põhjendatud.

Audiitortegevuse seadus lubab tunnistada audiitorettevõtja tegevusloa kehtetuks nii korduvate kui ka oluliste rikkumiste puhul. Riigikohus leidis, et rikkumisi ei saa lugeda oluliseks ainuüksi seetõttu, et neid on palju. 

Samuti leidis kolleegium, et korduvateks saab lugeda ainult rikkumisi, mis on toime pandud kahe aasta jooksul enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist. Praegusel juhul võeti ekslikult arvesse ka rikkumisi, millest oli möödunud rohkem aega.

Vandeaudiitorilt kutse äravõtmist põhjendas AJN sellega, et seaduse järgi peab vandeaudiitor olema hea mainega ja usaldusväärne, aga standardite korduva rikkumise tõttu ei vasta ta enam neile nõuetele.

Riigikohus leidis seevastu, et rikkumiste tõttu hea maine ja usaldusväärsuse kaotusest võib rääkida alles siis, kui ei saa enam usaldada audiitori töö kvaliteeti. Ainuüksi standardi puudulik täitmine niisuguseks hinnanguks alust ei anna. Seaduse järgi on audiitori maine ja usaldusväärsus kahjustatud näiteks juhul, kui tema tegevus või tegevusetus on toonud kaasa äriühingu pankroti, sundlõpetamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise. Selliseks äriühinguks võib olla ka audiitorbüroo, kus vandeaudiitor tegutses.

Kolleegium märkis, et audiitori kutse äravõtmine on kõige karmim haldusmeede ning hea maine ja usalduse kaotus on selle alusena väga tõsine etteheide, mis peab olema veenvalt põhjendatud. Praegusel juhul jäi see väide AJNi otsuses paljasõnaliseks.

Märksõnad
Tagasi üles