K, 22.03.2023

Linnavalitsus algatab Tallinnas kahe kaitseala loomise

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Linnavalitsus algatab Tallinnas kahe kaitseala loomise
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Astangu-Mäeküla kaitseala piir.
Astangu-Mäeküla kaitseala piir. Foto: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Astangu-Mäeküla looduskoosluste ja Kakumäe metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlused.

Ettepaneku Astangu-Mäeküla piirkonna kaitse alla võtmiseks esitasid 45 eraisikut mullu märtsis. Astangu-Mäeküla kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikke looduskooslusi ja pärandmaastikke ning tagada kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ja virgestusvõimaluste säilimine ja parandamine.

Ala on väärtuslike looduskoosluste, liigilise mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide esinemise poolest Tallinna linna kõige unikaalsem piirkond. Ala on üks Harju maakonna rohevõrgustiku tuumaladest, kus ristuvad viies suunas kulgevad rohekoridorid, öeldakse korralduse eelnõus.

Alal esinevad liigirikkad soised metsad, pangametsad ja looniidud, mis on elupaik tolmeldajatele, kahepaiksetele, roomajatele, lindudele, nahkhiirtele ja teistele imetajatele ning taimedele. Kõrge liigirikkus muudab ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist.

Kunagise talumaastiku ja militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid.

Kaitseala piiritlemisel on lähtutud vajadusest kaitsta väärtuslikke elupaiku, luua ökoloogiliselt sidusad rohekoridorid kaitseala ümbritsevate rohealadega ning tagada nende rohekoridoride piisav laius.

Astangu-Mäeküla kaitseala loomise eelnõuga saab 1. juulist 15. augustini tutvuda Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis ja Haabersti linnaosa valitsuses ning ning Tallinna veebilehel.

Kakumäe kaitseala piir.
Kakumäe kaitseala piir. Foto: Postimees

Ettepanek Kakumäe metsa kaitse alla võtmiseks esitati Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile möödunud aastal. Linnavalitsus tellis Kakumäe rohealade kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse ekspertiisi. Ekspertiis valmis detsembris ning leiti, et rohealadel esinevad looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala loomiseks, selgub eelnõu seletuskirjast.

Kavandatava kaitseala territooriumil esinevad liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks imetajatele, haudelindudele ning teistele looma- ja taimeliikidele. Alal paiknevad mitmete kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaigad. Alal kulgeb puistulindude rändekoridor, mis läbib Tallinna lääneosa rohealasid. Piki kavandatava kaitseala rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivipaljand. Liigirikkus ja maastikuline mitmekesisus muudavad ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist. Militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid, mis on sobivaks talvituspaigaks kaitsealustele nahkhiirtel, öeldakse eelnõu seletuskirjas.

1. juulist 15. augustini toimub eelnõu avalik väljapanek, mille käigus saab kaitse alla võtmise eelnõu dokumentidega tutvuda Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis ja Haabersti linnaosa valitsuses ning Tallinna veebilehel.

Avaliku väljapaneku kestel saab ametile esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist ning kaitse alla võtmise määruse eelnõu uuendamist korraldab keskkonna- ja kommunaalamet avaliku arutelu.

Märksõnad
Tagasi üles