T, 4.10.2022

Märt Avandi ausalt Kaitseliiduga liitumisest

Postimees
Märt Avandi ausalt Kaitseliiduga liitumisest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märt Avandi
Märt Avandi Foto: Erakogu

Kaitseliitlane Märt Avandi ja naiskodukaitsja Heidi Tormet vastavad ausalt 10 lihtsale küsimusele.

Nimi? Auaste?

Märt Avandi, auaste puudub.

Struktuuriüksus? Ametikoht?

Pärnumaa malev, Kikepera malevkond.

Kaua Kaitseliidus?

Paar-kolm kuud.

Miks otsustasid tulla Kaitseliitu?

Ma pole läbinud ajateenistust, ma ei tea sellest vallast mitte midagi. Aga praeguses julgeolekuolukorras ei saa seda endale lubada.

Kuidas said enne liitumist infot Kaitseliidu kohta?

Sõbra Jaanus Mehikase käest.

Mida ootasid ja mida päriselt oled saanud?

Ma ei osanud midagi oodata, sest puudusid asjakohased teadmised. Kuna olen alles nii roheline, siis on veel vara vastata, mida olen saanud. Need õppused, kus olen seni osalenud, on olnud väga asjalikud. Instruktorid teevad oma tööd väga hästi.

Kaitseliidu plussid ja miinused?

Ei oska vastata, vara veel.

Millega peaks arvestama Kaitseliiduga liituja?

See on vabatahtlik organisatsioon. Sa pead tahtma selles osaleda. Kui ise eriti initsiatiivi ei näita, siis ei juhtugi midagi.

Mis on kaitsetahe?

Kaitsetahe on arusaam isiklikust vastutusest. «Küll keegi teine teeb», «ma pole mingi sõdur», «ma vihkan sõda» – sedalaadi seisukohad võivad olla aktsepteeritavad igas muus olukorras, aga mitte selles, kus Kremlis on hulluks läinud punkrivana.

Sinu sõjahüüd?

Tsssss!

Heidi Tormet
Heidi Tormet Foto: Erakogu

Nimi? Auaste?

Nooremleitnant Heidi Tormet.

Struktuuriüksus? Ametikoht?

Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi malevkonna pealik.

Kaua Kaitseliidus?

13 aastat, alates 2009.

Miks otsustasid tulla Kaitseliitu?

Minul tekkis huvi riigikaitse vastu juba gümnaasiumis riigikaitse tunnis. 2000. aastal polnud naistele väga häid võimalusi ajateenistusse minna ja seetõttu jäid ka esialgsed plaanid sõjalisest karjäärist sinnapaika. Kuni kuulsin kolleegilt tema panustamisest vabatahtlikesse organisatsioonidesse, Naiskodukaitsesse ja Kaitseliitu. Otsustasin kohe, et liitun ka, ja pole pidanud seda kahetsema.

Kuidas said enne liitumist infot Kaitseliidu kohta?

Tol ajal liikus info peamiselt tuttavate kaudu. Tänapäeval saab Kaitseliidu kohta infot kodulehtedelt, meediast ja sotsiaalmeediast. Samuti toimuvad avalikkusele suunatud üritused: vabariigi aastapäeva paraad, võidupüha paraad, muud avalikud ettevõtmised, militaarlaat...

Mida ootasid ja mida tegelikult saanud oled?

Minu ootus oli saada sõjaväelist väljaõpet – seda, mida oleks ajateenistuses õpetatud. Saanud olen aga palju enam. Lisaks erialaspetsialiseerumisele uusi sõpru ja tuttavaid üle Eesti ja ka mujal. Käitumist kriisiolukordades, ellujäämisoskusi ja tegutsemist metsas. Väga palju eneseteostust. Keskmiselt aktiivsem liige saab end proovile panna paljudes muudes vabatahtlikes rollides, olgu selleks eri üksuste juhtimine, teiste õpetamine, artiklite kirjutamine jpm. Initsiatiivile kätt ette ei panda.

Kaitseliidu plussid ja miinused?

Plussid on kõrgetasemeline väljaõpe, mitmekesine seltskond eri valdkondadest ja vanuserühmadest, tugev motivatsioon, vabatahtlikkus. Kaitseliitlaseks olemine on muutunud paljudele elustiiliks. Hea näide on liikmete arvu kasv alates veebruarist ja nende kohese kaasamise võimalus. Miinusena võib välja tuua palgaliste töötajate ehk tegevväelaste vähesust ja sellest tulenevat organisatsiooni ebapiisavat suutlikkust tagada väljaõpet. Puuduseks võib pidada ka kaitseliitlaste enda vähest panustamist: valikute tegemine neile korraldatavatele ürituste asjus, tahtmine osaleda ja selleks aega võtta.

Millega peab arvestama Kaitseliiduga liituja?

Kaitseliitu ei ole mõtet niisama tulla. Kaitseliiduga liituja peab arvestama ka liikmesusega kaasnevate kohustustega ehk peamiselt oma vaba aja panustamisega. Kõigepealt on neil, kes pole ajateenistust läbinud või on teinud seda ammu, kohustus läbida 11 nädalavahetust vältav sõdurioskuste kursus (SOK). Edasi ootame liikmetelt aktiivset osalemist väljaõppes koos valitud allüksusega, spetsialiseerumist. Tuleb tasuda liikmemaksu 12 eurot aastas, osaleda üldkoosolekul.

Mis on kaitsetahe?

Minu jaoks on kaitsetahe patriotism ja vabadustahe ning valmisolek seista vabaduse eest, vajadusel ka võidelda.

Sinu sõjahüüd?

«Eesti eest surmani!» Nagu igal kaitseliitlasel.

Märksõnad
Tagasi üles