Homsest saab Tallinnas esitada elukohajärgse kooli taotlusi

Sikupilli gümnaasium.

FOTO: Toomas Huik

Neljapäevast saavad lapsevanemad esitada taotlusi käesoleva aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks. Taotlusi on võimalik esitada kuni 15. märtsini kas eKooli keskkonnas või paberkandjal Tallinna haridusametile.

1.-15. märtsini saavad taotlusi esitada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Elukohajärgne kool määratakse ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed 1. veebruari 2012 seisuga.

Elukohajärgse kooli määramise peamisteks kriteeriumiteks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse ka vanemate soove.

Haridusameti kinnitusel on koolikoht elukohajärgses koolis kindlustatud kõigile Tallinna lastele. Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise ajalisest järjekorrast – samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud taotlused, olenemata sellest, kas need saabusid eKooli kaudu või paberkandjal.

Hiljemalt 25. mail teavitab haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid. Vanemal on õigus määratud koolikohast ka loobuda. Sel juhul tuleb tal endal leida kool, kus on vaba koht. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud teave on olemas Tallinna haridusameti kodulehel www.haridus.ee rubriigis «Hetkel oluline > esimesse klassi 2012» ning kõikide linna koolide kontaktid rubriigis «Kontaktid».

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud alates 1. märtsi hommikust.

Tagasi üles