Noorteühenduste Liit soosib avalikku arutelu valimisea langetamise teemal

Valimised.

FOTO: Raigo Pajula / Postimees

On hea meel näha, et justiitsministri algatusel on alanud avalik arutelu valimisea langetamise osas, avaldas Eesti Noorteühenduste Liit.

ENLi ettepanekul 2011. aastal riigikogu valimistel koalitsioonileppesse võetud teema on liidu hinnangul üle-Euroopaliselt tähtis. Seda näitavad ka valimisea langetamise arutelud, mis on hetkel käimas näiteks Soomes, ja valimisea katseline langetamine teistes EL riikides, mida on tehtud näiteks Taanis.

«Valimisea võimalik langetamine on riikliku tähtsusega küsimus,» ütles ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra. «ENLi soov on kogu ühiskonnale pakkuda ühist platvormi teabe ja statistika osas. Oleme antud teemat tõsisemalt uurinud aastast 2008 ja viinud kahel korral läbi ka varivalimised valimisõiguseta noortele.»

ENL kui teema algataja Eestis soovib anda oma panuse ühiskondliku mitmepoolse arutelu tekkimisele ning kutsub omalt poolt peagi kokku ümarlaua, kus loodab valimisea langetamisega kaasnevat arutada kõikide justiitsministri ettepaneku saanud gruppidega.

ENL saab omalt poolt aruteludeks pakkuda aastate jooksul tuhandete noorte osalejatega toimunud struktureeritud dialoogi küsitluste kaudu kogutud sisendit, lisaks 2011. aasta detsembris toimunud 1500 osalejaga osaluskohvikute projekti tulemusi – mõlemas projektis on arutatud ka valimisea langetamise teemat.

Ühtlasi kohtuvad ENLi esindajad 14. märtsil riigikogu noorte toetusrühma esindajatega, et teiste noori puudutavate teemade kõval ka valimisea teemat arutada.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab üle 60 Eestis tegutsevat noorteühendust.

ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Tagasi üles