T, 3.10.2023

Kohus mõistis Assar Paulusele kartsas istumise eest 700-eurose hüvitise

Andres Einmann
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook
Comments
Assar Paulus.
Assar Paulus. Foto: Madis Veltman

Tartu halduskohus rahuldas osaliselt kuritegelikus maailmas tuntud Assar Pauluse kaebuse ja mõistis talle pikkade kartserikaristuste eest 700-eurose hüvitise.

Paulus taotles talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitiseks 10 000 eurot, millest 5000 eurot on tervisekahju ja 5000 eurot inimväärikuse alandamise eest tekitatud kahju. Paulus taotles hüvitist talle vanglas määratud üksikvangistuste eest erinevatel perioodidel, mis jäävad ajavahemikku 5. aprillist 2017 kuni 23. märtsini 2020.

Halduskohus tegi asjas eile, 1. septembril otsuse, millega rahuldas kaebuse osaliselt. Kohus leidis, et õigusvastaselt on kartserikaristus täide viidud kahel perioodil, neist ühel 126 ja teisel 135 päeva.

Võttes arvesse kaebaja katkematu kartserikaristuse kestust, tuvastatud asjaolusid kaebaja kinnipidamistingimuste kohta kartserikaristuse kandmise ajal ning Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohast praktikat, asus halduskohus seisukohale, et kohane hüvitis on antud juhul 700 eurot.

Kohus märkis otsuses, et Assar Paulus põhjustas oma õigusrikkumistega distsiplinaarkaristuste määramise ise ning ta ei pidanud oma sotsialiseerumisvõimalusi ja liikumisvabadust sedavõrd oluliseks, et täita nende õiguste säilimiseks vangla seaduslikke korraldusi.

Seda asjaolu tuleb kohtu hinnangul vastustaja rikkumise raskuse hindamisel arvesse võtta. Kohus võttis arvesse ka seda, et need kaks perioodi ei saanud tekitada üksikvangistusest tuleneva negatiivse mõju osas kuhjuvat efekti.

Muus osas jättis kohus kaebuse rahuldamata. Menetluskulud jättis kohus poolte endi kanda, kuid mõistis vanglalt A. Pauluse kasuks välja riigilõivu summas 10 eurot ja 50 senti.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, sellele on võimalik esitada apellatsioonkaebus Tartu ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles