Vaatamata vene keele emakeelena kõnelejate tohutule arvule maailmas ümbritseb seda keelt Eestis avalikus sfääris domineerivam eesti keel, mistõttu keel omandab palju eestikeelseid sõnu, mida kohalikud vene keele kõnelejad mõnikord venekeelsetest sõnadest enam ei eristagi, kirjutab Tartu Ülikooli teadur, filoloog Polina Oskolskaja oma analüüsis eesti keele mõjust vene keelele.

Võib tunduda kummaline, kuidas eesti keel, mille kõnelejate arv on võrreldamatult väiksem kui vene kõnelejate arv, suudab viimast mõjutada. Kuid asi on selles, et keelekontakti puhul pole oluline mitte keele emakeelena kõnelejate absoluutarv, vaid keeleolukord kogukonnas. Praegusel juhul on oluline eesti keele staatus riigikeelena, selle keele funktsioonid hõlmavad kõiki ühiskonnaelu valdkondi ning see on üks peamisi suhtluskeeli Eesti territooriumil. Vene keel on küll arvuka grupi, kuid siiski rahvusvähemuse keel, selle funktsioneerimisvaldkonnad on piiratud.