Uue telemaja planeering tuuakse avalikkuse ette

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Copy
Vaade uuele telemajale Gonsiori tänava poolt.
Vaade uuele telemajale Gonsiori tänava poolt. Foto: Kadarik Tüür Arhitektid

Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda kavandatava uue telemaja ja selle lähiümbruse detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek algab esmaspäeval, 12. septembril ja kestab 26. septembrini ning selle jooniste ning kavandatava hoone visuaalidega saab tutvuda ka Raadiomaja esisel välialal. Detailplaneeringu kogu dokumentatsiooniga saab avaliku väljapaneku kestel tutvuda Kesklinna valitsuse majas Nunne tn 18 ja Tallinna linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7, teatas Kesklinna valitsus.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr DP045040). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta meiliaadressidele kesklinn@tallinnlv.ee või tlpa@tallinnlv.ee või tiguposti teel.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 3. novembril algusega kell 14 Kesklinna valitsuse saalis Nunne tn 18.

«Uus telemaja ehitatakse rahvusringhäälingu raadiomaja ja uudistemaja ehk uue ja vana raadiomaja vahelisele alale. Uude hoonesse kolivad ERR-i telestuudiod ja teletoimetus. Detailplaneeringu järgi võib alale ehitada kuni kuue maapealse ja kuni kahe maa-aluse korrusega hoone. Ühtlasi korrastab detailplaneering praegu kasutusest väljas oleva linnaruumi, tagab jalakäijatele mugavad otsepääsud Raua tänavalt Kreutzwaldi ja Gonsiori tänavale ning lisab piirkonda ka rohelust,» rääkis Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Gonsiori tn 21 ja F.R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu ala ruumiline dominant on kümnekorruseline uus raadiomaja, mis on mälestisena kaitse all. «Praeguse hoonete vahelise vaba ala oskusliku hoonestamisega saab ERR oma kõigi struktuuriüksuste toimimiseks sidusa logistiliselt tervikliku kompleksi,» tõdes abilinnapea Madle Lippus.

Jalakäijatele senisest ohutumate ja lühemate teekondade loomiseks võimaldatakse läbipääsud kõikidelt ümbritsevatelt tänavatelt - on planeeritud avalikult kasutatavad kõnniteed F. R. Faehlmanni tänava pikendusena Raua põigu suunas ja pääs Raua põiktänavalt Gonsiori tänavale. Lisaks on ette nähtud laiendada kõnnitee ala Gonsiori tänava ääres. ERR-i transport pääseb rajatava hoone maa-alusesse parklasse Gonsiori tänavalt. Uude telemajja pääseb F. R. Kreutzwaldi tänava poole planeeritud peauksest.

ERR-i uue telemaja ideekonkursi võitis 2019. aasta kevadel arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid töö nimega «Roheline lina». Konkursi lähteülesanne oli välja töötada realistlik ja optimaalsete kuludega rajatav lahendus, mis arvestaks muinsuskaitse eritingimustega ning oleks mugav, nüüdisaegne, energiasäästlik ja madalate kasutuskuludega.

Rahvusringhäälingu hoonekompleks paikneb kvartalis, mille eriilmelised hooned on eri ajajärkudel ehitatud ning erineva kasutusotstarbega. Uus raadiomaja kvartali lõunaosas, mis valmis 1972. aastal, on ehitatud modernistlikest linnaehituslikest põhimõtetest lähtuvalt. Hoone on linnaruumiline dominant, mis rõhutab oma kõrguse, kuju ja paiknemisega Gonsiori ja Kreutzwaldi tänava ristumist linnaruumis. F. R. Kreutzwaldi tn 14 // Gonsiori tn 21 kinnistul asuv uus raadiomaja tunnistati 1997. aastal kultuuriministri määrusega arhitektuurimälestiseks.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles