Tüüpiline liiklushuligaan on noor, BMWga kihutav mees

Jõhvi vallas narkojoobes juhi põhjustatud liiklusõnnetus.

FOTO: Politsei

Tüüpiline liiklushuligaan on väheharitud alla 25-aastane mees, kes sõidab vanema seeria BMWga, selgub politsei tehtud suurimate liiklusrikkujate uuringust.


Politsei analüüsis 2008. aasta 96 kõige enam liiklusseaduse rikkumisega vahele jäänud isikut ning koostas neist tüüpilise liiklushuligaani portree. Kõik uuritud jäid aastas vahele 14 või enama rikkumisega.

Enamik ehk 55 protsenti rikkujatest olid alla 25-aastased, 36 protsenti rikkujatest 25-39-aastased ning ülejäänud 40 ja vanemad.

Liiklushuligaanidest 47 protsenti olid vene, 46 protsenti eesti ning 7 protsenti mõnda muud keelt kõnelevad isikud. 99 protsenti rikkujatest olid mehed.

52 protsenti rikkujatest on kas alg- või põhiharidusega, 2 protsenti kõrgharidusega.

42 protsenti rikkujatest on töötud, 18 protsenti õpilased, ülejäänud kas töötavad või nende tegemiste kohta andmed puuduvad.

57 protsendil rikkujatest on juhtimisõigus aastatel 2003 kuni 2008 ära võetud, kusjuures 27 inimesel üks või kaks korda, 28 inimesel kolm kuni kuus korda ning ühel inimesel isegi 7 korda.

Rikkujatest 57 protsenti ehk 55 inimest on aastatel 2003 kuni 2008 liiklusseaduse rikkumiste eest saanud ka aresti, üks neist koguni 26 korral.

2008. aastal põhjustas iga viies uuritud liiklushuligaan õnnetuse, aastatel 2003 kuni 2008 põhjustasid liiklusõnnetusi neist 44 protsenti, kusjuures üks rikkuja suutis neid põhjustada viiel korral.

Suurimate rikkujate poolt põhjustatud liiklusõnnetustes sai aastatel 2003 kuni 2008 viga 12 inimest ning hukkus 1, kusjuures vigastatutest 4 inimest olid rikkujad ise.

Tagasi üles