Korruptsioonikahtlusega Ossipenko pääses vabadusse kehva tervise tõttu (4)

BNS
Copy
Nikolai Ossipenko.
Nikolai Ossipenko. Foto: Kuvatõmmis

Viru maakohus leidis neljapäeval, et kuigi korruptsioonis kahtlustatav Ida-Viru ärimees Nikolai Ossipenko vääriks vahistamist, ei saa seda siiski teha tema tervisliku seisundi tõttu.

Kohus ei rahuldanud prokuratuuri taotlust võtta Ossipenko esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla ja määras, et ta tuleb viivitamatult kinnipidamiselt vabastada. 

Kohus nentis, et kuigi Ossipenkol on olemas kindel elu- ja töökoht ning ta on varem kriminaalkorras karistamata, on ta olnud kuritegelikult aktiivne pikema aja jooksul: laiaulatuslik korruptiivne võrgustik Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas eeldab, et sellised suhted ei teki üleöö, vaid kujunevad välja aastatega.

Seega puudub kohtul alus eeldada, et pärast kahtlustatavana kinnipidamist on Ossipenko valmis täielikult loobuma senisest eluviisist ja kuritegude toimepanemisest, kui tema elu ja äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemetega oma ärihuvide kasuks. Kohtu hinnangul võib Ossipenko vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist ning tema puhul on ka reaalne menetlusest kõrvalehoidumise oht.

Vabastamise ajendiks kehv tervis

Vaatamata kõigele sellele leidis eeluurimiskohtunik, et vahistamise kui kõige rangema tõkendi liigi kohaldamisel tuleb arvestada ka kahtlustatava terviseseisundit.

Seega leidis kohus, et kuigi Ossipenko suhtes on olemas nii põhjendatud kuriteokahtlus kui ka vahistamise alused, ei võimalda halb terviseseisund tema vahi all pidamist. Kohus jättis vahistamistaotluse rahuldamata ja kahtlustatav vabastati kinnipidamise alt.

«Selge on see, et Ossipenkole ette heidetavad korruptsioonikuriteod on taunitavad ja rasked ning kahtlustuses kirjeldatud kuriteod häirivad oluliselt Kohtla-Järve linnavalitsuse ja volikogu õiguspärast tööd. Samas tuleb arvestada, et selliste kuritegudega ei seata ohtu inimes(t)e elusid, tervist, ei teki ohtu riigi julgeolekule,» leidis kohus.

Kuigi praegu ei ole eksperdiarvamust selle kohta, kas Ossipenko on tegelikult parandamatult haige, ei jaga kohus prokuratuuri arvamust, et kahtlustatava terviseseisundi hindamisel tuleks praegu alustada n-ö nullist, heites kõrvale kõik varasemad menetlused ja neis tuvastatud asjaolud.

Prokuratuur: kinnipidamisasutustes on väga pädev meditsiiniabi

«Ei ole alust kahelda 2014. ja 2019. aastal tehtud ekspertiiside usaldusväärsuses ja eksperdi järelduste õiguses. Kui juba kahel korral, viieaastase vahega, jõudsid eksperdid sama isiku suhtes samale järeldusele – et ta on parandamatult haige –, siis juba see näitab, et Ossipenko terviseseisund on olnud neil aastatel stabiilselt väga halb, kuni selleni välja, et ta tunnistatigi parandamatult haigeks,» leidis kohus.

Kuni vastavad tõendid puuduvad, ei saa kohus tuvastada, et Ossipenko vahi all pidamine oleks tema elule ja tervisele ohutu ja et see oleks lubatav ja proportsionaalne meede kriminaalmenetluse tagamiseks.

Kohtumäärus ei ole jõustunud ning prokuratuur vaidlustab selle Tartu ringkonnakohtus.

«Kohus põhjendas otsust teda mitte vahistada kahtlustatava tervisliku seisundiga, kuid prokuratuuri hinnangul pakuvad meie kinnipidamisasutused väga pädevat meditsiinilist abi, mistõttu plaanime selle otsuse vaidlustada,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Kristiina Kivari BNS-ile.

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja veel kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust. Samuti peeti kinni kaks Ossipenkoga seotud inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.

Tagasi üles