Selgusid Eesti Maaülikooli rektorikandidaadid

Postimees
Copy
Eesti Maaülikooli rektoriks kandideerivad (vasakult): Paavo Kaimre, Ülle Jaakma, Endla Reintam.
Eesti Maaülikooli rektoriks kandideerivad (vasakult): Paavo Kaimre, Ülle Jaakma, Endla Reintam. Foto: Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks seati üles kolm inimest. Rektor valitakse 28. oktoobril. Senise juhi Mait Klaasseni ametiaeg kestab kalendriaasta lõpuni.

Täna pärastlõunal lõppes kandidaatide ülesseadmine Eesti Maaülikooli rektori valimisteks. Tähtajaks jõudis valimiskomisjoni ette kolme inimese kandidatuur. Kõik ülesseatud kandidaadid on andnud ka nõusoleku kandideerida.

Paavo Kaimre

Paavo Kaimre
Paavo Kaimre Foto: Eesti Maaülikool

Metsanduse ja inseneeria instituudi nõukogu otsustas 27. septembril esitada rektorikandidaadiks professor Paavo Kaimre.

Kaimre erialaline taust on metsandus, täpsemalt metsandusökonoomika. Tolleaegse Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetas ta aastal 1987. Ta on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Aastatel 2003 – 2004 oli ta metsandusteaduskonna dekaan, aastatel 2005 – 2012 Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor ning aastatel 2013 – 2017 Eesti Maaülikooli õppeprorektor.

Ta on edukalt taotlenud ja juhtinud mitmeid teadusprojekte, sh metsanduse arengukava aastani 2030 alusuuringut ning mitmeid alusuuringuid Eesti metsapoliitika kujundamiseks. Paavo Kaimrel on pikaajaline ülikoolis õpetamise kogemus.

Ülikooliväliste tegevustena väärib eraldi esile toomist tänane töö EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liikmena, varasem töö Haridus ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu liikmena, Eesti e-Ülikooli nõukogu liikme ja esimehena ning Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liikmena.

Ülle Jaakma

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu 4. oktoobri otsusega esitati rektorikandidaadiks professor Ülle Jaakma.

Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma.
Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma. Foto: Margus Ansu

Jaakma on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala. Eesti Maaülikoolis töötab Jaakma alates 1995. aastast ning on oma karjääri jooksul läbinud kõik teadlase karjääriastmed alates spetsialistist ja nooremteadurist kuni professorini. Alates 2005. aastast töötab ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis professori (0,5) ja vanemteadurina (0,5). EMÜ teadusprorektorina töötab ta alates 2013. aastast.

Ametisolev teadusprorektor Jaakma on varem olnud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Perioodil 1997 − 2016 oli ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja; 2005 − 2012 instituudi teadusdirektor; 2008 − 2013 EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht; 2005 − 2010 EMÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator. Ta osales loomaarstiteaduskonna esimese rahvusvahelise akrediteerimise (2004) ettevalmistamisel, olles valitsusele esitatud loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht. Perioodil 2009 − 2013 oli Ülle Jaakma vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige ning 2006 − 2012 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige.

Ta on Eesti esindaja OECD teaduskoostööprogrammi «Sustainable Agricultural and Food Systems» valitsusorganis ning osaleb COST võrgustike ja Euroopa Liidu poolt rahastavate teadusprojektide töös.

Professor Jaakmale on omistatud teaduspreemiaid ja mitmeid tööalaseid tunnustusi, nagu Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk; Valgetähe teenetemärk (IV klass); Riigi Teaduspreemia, põllumajandusteaduste alal töörühma koosseisus; Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest töörühma koosseisus.

Teadusprorektorina töötades on Jaakma juhtinud ülikooli arendusprotsesse.

Endla Reintam

Foto: Eesti Maaülikool

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu otsustas 6. oktoobril esitada rektorikandidaadiks professor Endla Reintam. Tema kandidatuuriga liitus täna ka üliõpilasesindus.

Reintam õppis aastatel 1992 − 1996 Eesti Põllumajandusülikoolis (EPMÜ) agronoomiat. Aastal 2000 kaitses ta magistritöö agroökoloogias ning 2006. aastal Eesti Maaülikoolis (EMÜ) doktorikraadi mullateaduses.

Reintami iseloomustab tema laiapõhjaline töökogemus – ta on Eesti Maaülikoolis 25 aasta jooksul töötanud laborandi-, vanemlaborandi-, assistendi, teaduri-, lektori-, dotsendi- ja professorina. Aastatel 2012 − 2017 töötas Reintam EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektorina, mille järel asus ta Eesti Maaülikooli õppeprorektori ametikohale.

Reintam on aastast 2005 ajakirja «Agronomy Research» toimetaja, 2008. aastast European Soil Bureau Network (ESBN) liige ja sama organisatsiooni juhatuse liige alates 2011. Ta on lisaks Eesti Mullateaduse Seltsi juhatuse liige, Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige ning kuulub Tartu Kultuurkapital SA komisjoni.

Ta on juhtinud teadus- ja õppearendusprojekte, avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ning tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd, 17 magistritööd ja üle paarikümne bakalaureusetöö.

Õppeprorektorina on Reintam juhtinud mitmeid ülikooli arendusprotsesse õppe alal.

Rektori valimiskoosolek toimub 28. oktoobril 2022. Enne seda saavad ülikoolipere liikmed soovi korral kandidaatidega kohtuda. Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023. aastal ja kestab viis aastat

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles