Kaitseministeerimi pressikonverentsil annab viimastest julgeolekualastest arengutest annab ülevaate kolonel Eero Rebo.