N, 9.02.2023

Vabatahtlikele õppepäevadele kogunes oodatust rohkem reservväelasi

Postimees
Vabatahtlikele õppepäevadele kogunes oodatust rohkem reservväelasi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Õppepäevad, varustuspataljon
Õppepäevad, varustuspataljon Foto: Kaitseväe peastaap

Reedest laupäevani toimusid varustuspataljoni reservväelastest võtmeisikutele korraldatud vabatahtlikud õppepäevad, mille osalusprotsent oli pataljoni ülema kirjeldusel üle ootuste kõrge. 

Õppepäevadel keskenduti nii laskeoskuste kontrollile ja lihvimisele kui ka sisuliste plaanide arutamisele pataljoni ning allüksuste vaates.

Varustuspataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille ülesanne on kaitseväe üksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine ning katkematu toetuse ja teenuste osutamine. Samuti korraldab varustuspataljon valdkonna väljaõpet ning valmistab ette sõjaaja reservüksuseid. 

«Varustuspataljoni reservkoosseisu vahel on tunda erilist energiat ja ühtekuuluvustunnet, mis läheb sügavamale meeskonnakaaslusest – see on side missioonitundega meeste vahel, kes teavad nii kaasvõitlejate kui erialaspetsialistidena, et neist ja nende omavahelisest koostööst sõltub kaitseväe lahingüksuste valmisolekus ning toetuses väga palju,» ütles toetuse väejuhatuse varustuspataljoni ülem kolonelleitnant Marko Land, iseloomustades üle ootuste kõrge osalusprotsendiga õppepäevadele kogunenud reservväelaseid.

Land lisas, et igal kaitseväe üksusel on vajadus hoida oma reservkoosseisuga püsivalt kontakti. Seoses viimase poole aasta jooksul varasema materjaliteenistuse reorganiseerimisega varustuspataljoniks muutus reservväelaste teadmiste värskendamine nende sõjaaja üksusest ja ülesannetest veelgi olulisemaks.

Foto: Kaitseväe peastaap

Varustuspataljoni eelkäijaks oli kuni käesoleva aasta suveni sarnaseid ülesandeid täitnud materjaliteenistus. Pataljoniks ümber struktureeritud üksuses on kasvanud võimekus ja paindlikkus kaitseväe tagalatoetusega tegelemiseks. Uues struktuuris on lisaks juhtimiselemendile ka varustuskompanii ja remondikompanii, mis jagunevad spetsialiseerunud rühmadeks ja jagudeks. Järjest kasvavat rõhku pannakse pataljoni tegevväelastest isikkoosseisu arendamise kõrval sõjaaja reservkoosseisu väljaõppele.

«Varustuspataljoni ülesanded on mõnevõrra erinevad tüüpilisest lahingüksusest, olles vastutav võitlevate üksuste toetamise eest suures plaanis varude ja varustuse, laskemoona, relvastuse ning soomus- ja ratastehnika remondi ja hoolduse kaudu, kui väga üldsõnaliselt kokku võtta. Sellega seoses on meil palju spetsiifilisi ja tehnilisi teadmiseid nõudvaid erialasid ning tihti on allüksustes olulisteks võtmeisikuteks just erialaspetsialistid, mitte vaid allüksuste ülemad,» selgitas staabiveebel Janek Loorits ning lisas, et väikesele hulgale isikkoosseisust korraldatud kogunemine on alles esimene samm ning töö reservkoosseisuga kogub alles hoogu ja jätkub.

Tagasi üles