P, 5.02.2023

Kohus mõistis teadust teinud mehed röövpüügi süüdistuses õigeks

BNS
Kohus mõistis teadust teinud mehed röövpüügi süüdistuses õigeks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Kalavõrk
Kalavõrk Foto: Martin Pau

Tartu maakohus mõistis esmaspäeval röövpüügi süüdistuses õigeks maaülikooli limnoloogiakeskuse laevakapteni Jüri Zirgi ja maaülikooli limnoloogiakeskuse endise juhi Ain Järvalti.

Prokuratuur süüdistas Jüri Zirki ja Ain Järvaltit kalapüügi nõuete rikkumises, kui sellega on tekitatud oluline kahju keskkonnale.

Süüdistatavatele oli väljastatud eripüügiluba keskkonnauuringute tegemiseks ning lisatingimusena oli loale märgitud keeld püütud kalu müüa.

Kuigi leidis tuvastamist, et vähemalt osad kalad on pärast teadusuuringuid müüdud, mõistis kohus mõlemad mehed õigeks.

Kalapüügiseaduse kohaselt on eripüüki võimalik vaid loal nimetatud eesmärgil.

Prokuratuuri hinnangul oli teaduse tegemine süüdistatavate jaoks kõrvaleesmärk ning nende põhieesmärk oli püütud kalad müüa. Sellest tulenevalt käsitles prokuratuur Zirki ja Järvalti tegevust ilma loata kutselise kalapüügina, mis tekitab keskkonnale kahju.

Kohus ei nõustunud prokuratuuri õigusliku käsitlusega kutselisest kalapüügist. Kuigi süüdistatavad rikkusid loa lisatingimust, ei tekitanud nende tegevus keskkonnale kahju.

Kohus toonitas, et ka kõrvaleesmärk on eesmärk, mis täidab maksvusele pääsenud kohtupraktika kohaselt koosseisu ära. Kui süüdistaja hinnangul oli teaduse tegemine kasvõi kõrvaleesmärgina olemas, ei ole võimalik asuda seisukohale, et kalu ei püütud eripüügiõigusega.

Karistusseadustiku kohaselt saab kriminaalvastutus järgneda vaid juhul kui püüginõuete rikkumisena tulemusena on keskkonnale tekkinud oluline ehk vähemalt 4000 euro suurune kahju.

Lisaks süüdistati Järvaltit nõuetele mittevastava püügivahendi kasutamiseks. Kohus leidis ka selles osas, et keskkonnale ei ole kahju tekitatud.

Süüdistatavate tegevus võib vastata väärteo tunnustele, kuid väärteomenetlus on aegumise tõttu välistatud, tõdes kohus.

Kuivõrd kohus mõistis mehed neile esitatud süüdistustes õigeks, jättis kohus esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata. Õigeksmõistvast otsusest tulenevalt mõistis kohus riigilt Zirki kasuks välja 15 425 eurot ja 28 senti ning Järvalti kasuks 16 152 eurot ja 48 senti lepingulise kaitsja poolt osutatud õigusabi tasu katteks.

Märksõnad
Tagasi üles