E, 6.02.2023

Alusharidustöötajad: lasteaiaõpetajate tööd tuleb väärtustada

BNS
Alusharidustöötajad: lasteaiaõpetajate tööd tuleb väärtustada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
23.11.2022, Viljandi
Suure-Jaani lasteaed Sipsik.
Foto Marko Saarm, Sakala
23.11.2022, Viljandi Suure-Jaani lasteaed Sipsik. Foto Marko Saarm, Sakala Foto: Marko Saarm

Alusharidustöötajad tegid lasteaiaõpetajate palkade kohta avaliku pöördumise peaministrile ja valitsusele.

«Lasteaiaõpetaja on õpetaja! Läbi aegade on Eesti lasteaiaõpetaja pidanud tundma ebakindlust ja ärevust, sest rasketel aegadel nähakse nii omavalituse kui ka riigi tasandil kokkuhoiuvõimalust just alushariduse arvelt,» märgitakse pöördumises.

Pöördujad tõdesid, et kindlamalt sai end tunda siis, kui lasteaiaõpetaja töötasu seoti kooliõpetaja töötasu alammääraga ning seda toetati riigieelarve vahenditest, kuid paraku ei ole riigi toetus kohalikele omavalitsustele alates 2018. aastast tõusnud.

«Nii võib suure tõenäosusega tekkida juba järgmisel aastal olukord, kus kohalikud omavalitsused ei suuda lasteaiaõpetajale tagada kooliõpetajaga sarnast palgatõusu ja seovad lasteaiaõpetaja palga kooliõpetaja palgast lahti,» tõdesid pöördujad.

«Uue haridusstrateegia väljatöötamise protsessis kinnitati meile, et alusharidus on riigi jaoks oluline osa üldharidusest, sest alusharidus on üldhariduse alus, ning et magistriharidusega õpetaja on lasteaias ja koolis tasustatud samadel tingimustel. Eesti haridussüsteem on tervik, mille arengueesmärgid on sõnastatud «Haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035». Õpetaja on hariduse võtmeisik, kelle pädevus ja motiveeritus, seega kindlustunne ja rahulolu oma töö ja positsiooniga ühiskonnas on Eesti hariduse arengu alus,» märkisid pöördujad.

Strateegias on sõnastatud järgmine põhimõte: «Et aastal 2035 oleks Eestis piisavalt pädevaid ja motiveeritud õpetajaid, õppejõude, tugispetsialiste ja koolijuhte, õpikeskkonnad oleksid mitmekesised ja õpe lähtuks õppijast, peab õpetajate palgakasv jääma riiklikuks prioriteediks.»

Praegu on raske leida vabanenud ametikohale kvalifikatsioonile vastavat lasteaiaõpetajat kogu Eestis, sealhulgas Tartus ja Tallinnas. Lasteaias on õpetajate puudus varjatud. Kui ühe lasteaia rühma kohta töötab üldjuhul kaks õpetajat, siis õpetajate puuduse tõttu rakendatakse sageli ühe õpetaja mudelit. 

«Meie mõistame, kuivõrd tähtis on lasteaia tugi perele, lasteaia roll kohaliku omavalituse ja riigi tasemel Eesti hariduse eduloos. Lasteaed tagab laste valmisoleku kooliks ning lapsevanema osalemise tööelus. Me toetame kooliõpetajate palgatõusu, kuid seejuures tuletame meelde, et haridus algab alusharidusest ning lasteaiaõpetaja on õpetaja, ilma kelleta ühiskond ei toimiks! On ülioluline, et kogu Eestis praegu kehtiv lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate töötasude seotus säiliks. Riik peab leidma lisaraha, et tagada lasteaiaõpetajate kindlustunne ja inimväärne toimetulek,» kinnitavad pöördujad.

Pöördumise allkirjastaid Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Lasteaednike Liit ja Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus.

Märksõnad
Tagasi üles