Kodulähedase kooli määramiseks on esitatud 2500 taotlust

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Tänaseks päevaks on kodulähedase kooli määramiseks esitatud Tallinna haridusametile 2500 taotlust, saabumata on veel ca 1500 taotlust.

Tallinna haridusameti üldhariduse osakonna juhataja Viivi Lokk ütleb, et taotluse esitamine on vajalik  vaatamata sellele, et elukohajärgne kool määratakse rahvastikuregistri andmete alusel ka neile, kelle kohta taotlust ei saabu, teatas Raepress.

«Taotlusest selguvad mitmed olulised asjaolud, mida rahvastikuregister ei kajasta: soovitud õppekeel, õdede-vendade õppimine samas koolis ja vanema põhjendused ühe või teise kooli eelistuse osas. Soovime leida lapsele sobivaima kooli ning taotlus on seejuures oluliseks infoallikaks,» põhjendab Lokk.

Haridusamet soovitab taotluse esitada ka neil koolieelikute vanemail, kes seda seni veel teinud ei ole, sest taotlus annab olulist infot lapsele sobivaima kooli määramiseks.

Taotluse esitamiseks on aega kuni 15. märtsini. Lapsevanemaid, kelle lapsed ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli, palutakse haridusametit sellest informeerida kas telefonitsi, e-kirja teel või kodulehel oleva vormi kaudu.

Tagasi üles