Uuring: suurem osa toetab riigimetsa raiemahu vähendamist (1)

BNS
Copy
Mets.
Mets. Foto: Kristjan Teedema

Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et 68 protsenti Eesti elanikest pooldab riigimetsas raiemahu vähendamist, sealjuures 26 protsenti vähemalt poole ja 25 protsenti vähemalt kolmandiku võrra.

Samuti näitab uuring, et 77 protsenti eestimaalastest pooldab riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana.

Riigimetsa raiemaht on praegu ligi neli miljonit tihumeetrit aastas ning valdavaks raieviisiks tulundusmetsas on uuendusraie ehk eelkõige lageraie. Püsimetsandus võimaldaks saada riigimetsast tulu pika aja vältel nõnda, et säiliks metsale omane ilme, elurikkus ning inimestele olulised kodumetsad.

«Uuringu tulemused näitavad veenvalt, et eestimaalased soovivad riigimetsa vastutustundlikumat ja loodussõbralikumat majandamist ning paremat hoidmist. Iseäranis oluline on püsimetsana majandada kogukondadele olulisi kõrgendatud avaliku huviga alasid (KAH-alasid), kaitsealade piiranguvööndi metsi ja endiseid kaitsemetsi, mis on viimastel aastatel suure raiesurve all,» rääkis Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.

2022. aasta lõpus läbi viidud Turu-uuringute AS-i Omnibuss-uuringu tulemused peegeldavad kogu üle 15-aastase Eesti elanikkonna arvamust riigimetsa majandamise kohta. Eesti metsades raiutakse aastas keskmiselt 11 miljonit tihumeetrit puitu, sellest neli miljonit riigimetsas. Kliimamuutuste leevendamiseks ja elurikkuse kao peatamiseks on soovitatud raiemahte vähendada.

Riigi jaoks on kõige kiirem ja lihtsam vähendada raiemahtu riigimetsas. Peale eeltoodud info esitamist paluti vastajail anda hinnang sellele, kas riigimetsas tuleks raiemahtusid vähendada, ning kui jah, siis millises mahus. Raiemahu vähendamist riigimetsas soosib 68 protsenti elanikest, sealjuures 10 protsenti pooldab raiete täielikku peatamist, 26 protsenti pooldab raiemahu vähendamist vähemalt poole võrra, 25 protsenti vähemalt kolmandiku võrra ning seitse protsenti leiab, et raiemahte võiks vähendada vähem kui kolmandiku võrra. 14 protsenti vastanutest pooldab praeguste raiemahtude säilitamist ning vaid kaks protsenti soovib raiemahtude suurendamist, 16 protsenti ei avaldanud arvamust.

Püsimetsandus tähendab, et metsa majandades ei raiuta seda kunagi lagedaks ega ka liiga hõredaks, vaid seda raiutakse üksikute puude ja puugruppide kaupa pika aja jooksul. Peale eeltoodud selgituse esitamist küsiti vastajailt, kas nad pooldavad kogu Eesti riigile kuuluva tulundusmetsa ehk kaitse all mitte oleva riigimetsa majandamist püsimetsana. Riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 41 protsenti ja pigem pooldab 36 protsenti elanikest, seda pigem ei poolda seitse protsenti ja ei poolda viis protsenti elanikest. 12 protsenti vastanutest ei võtnud antud küsimuses seisukohta.

Uuring viidi läbi veebi- ja telefoniküsitlusena, millele vastas 1003 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku. Turu-uuringute AS esitas Omnibuss-uuringus metsateemalised küsimused SA Eestimaa Looduse Fondi tellimusel. Uuringu tellimist toetas projekti «Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!» raames EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles