Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab viimastest julgeolekualastest arengutest ülevaate kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla.