K, 1.02.2023

Bussijuhid ja tööandjad hakkavad miinimumpalga suhtes läbi rääkima

BNS
Bussijuhid ja tööandjad hakkavad miinimumpalga suhtes läbi rääkima
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Buss.
Buss. Foto: Urmas Luik

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad reedel läbirääkimisi kehtiva sõitjateveo üldtöökokkuleppe palgatingimuste osaliseks muutmiseks.

Olulise muudatusena kavandatakse läbirääkimistel leppida kokku uues töötasu alammääras, mida kohaldatakse nendele bussijuhtidele, kes sõidavad uute avaliku teenindamise riigihanke lepingute sõlmimise järel toimivatel bussiliinidel. Samuti on kavas üle vaadata kehtiva töötasu alammäära tähtajad.

Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai põhjendas läbirääkimiste alustamist terava ja süveneva bussijuhtide puudusega. «Juba praegu bussid seisavad, sest juhte ei ole võtta. Sõlmitud lepingute alusel on vedajatel sisuliselt võimatu teha suuremat töötasu hüpet, mistõttu on otstarbekas kokku leppida töötasu alammäär, mis hakkab kehtima uutel avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud bussiliinidel,» lisas Kattai.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallase sõnul on töötajate järelkasvu tagamiseks kriitiliselt oluline konkurentsivõimelise töötasu tagamine terves bussinduse sektoris ning kavandatav muudatus loob eeldused bussijuhtidele väärikama töötasu kokkulepeteks ka tulevikus.

Maksuameti andmetel tegutseb Eestis ligi 850 sõitjate veoga tegelevat ettevõtet ja nendest 182 deklareerivad töötasu bussijuhile. Kokku töötab ettevõtetes ligi 3400 bussijuhti. Töötasu alla praegu kehtiva 1200-eurose alammäära makstakse kahes kolmandikus ettevõtetes ja töötasu alla kehtiva alammäära saab 20 protsenti bussijuhtidest.

Läbirääkijad kavatsevad taotleda kollektiivleppe laiendamist kogu sõitjateveo sektorile kehtivate ja tulevikus kehtima hakkavate palgatingimuste suhtes.

Nii uute töötasu alammäärade suurus kui võimalikud kehtivate töötasu alammäärade muudatused selguvad läbirääkimiste käigus. Laiendatavate tingimuste eeldatav jõustumisaeg on 1. juuli.

Märksõnad
Tagasi üles