Välisluureamet avalikustas «Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2023» raporti, milles kirjeldab Eesti väliseid julgeolekuohte. Ameti peadirektor Kaupo Rosin tutvustab raporti olulisemaid teemasid.