N, 30.03.2023

Valitsus seob usaldusküsimusega kahe seaduse vastuvõtmise

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Valitsus seob usaldusküsimusega kahe seaduse vastuvõtmise
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 4
Valitsuse pressikonverents.
Valitsuse pressikonverents. Foto: Taavi Sepp

Valitsus otsustas kolmapäeval sidevahendite teel peetud istungil siduda usaldusküsimusega kaks parlamendis töös olevat seaduse eelnõu ja teeb riigikogu esimehele ettepaneku viia nende eelnõude teine lugemine ja vastuvõtmine läbi 13. veebruari täiskogu istungil.

Valitsus seob usaldusküsimusega esiteks riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse ning teiseks jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Mõlemad eelnõud on algatanud valitsus ise.

Riigikogu arutas teisipäeval uuesti presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadust ning otsustas seda muutmata kujul uuesti mitte vastu võtta.

Riigikogu võttis seaduse vastu 2020. aasta juunis, et ühtlustada välisteenistus avaliku teenistuse põhimõtetega ning muuta kehtiv regulatsioon selgemaks ja lihtsamaks. Muu hulgas sooviti seadusega ajakohastada välisteenistuse palgasüsteemi, muuta välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid ning erialadiplomaatide ja koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda.

President jättis seaduse välja kuulutamata, leides, et see on põhiseadusega vastuolus osas, kus näeb ette abikaasatasu maksmise välisesinduses töötava pikaajalisse välislähetusse saadetud teenistuja ja ametnikuga kaasas olevale abikaasale, kuid mitte kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele.

Põhiseaduskomisjon ja väliskomisjon tegid ettepaneku seadust muutmata kujul mitte vastu võtta ning seda toetas ka riigikogu täiskogu. Seaduse muutmata kujul vastu võtmist toetas 21, kuid selle vastu hääletas 35 riigikogu liiget.

Ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise eelnõu toob kaasa muutusi nii teatud plasttoodete müügi kui ka tarbimise tingimustele. Plaanitavad muutused aitavad vähendada jäätmeteket, soodustada korduskasutust ja vähendada prügistamist. Muudatused puudutavad ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist.

Märksõnad
Tagasi üles