15. märtsini saab esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks

FOTO: Sille Annuk

Neljapäeva, 15. märtsini saavad lapsevanemad esitada taotlusi käesoleva aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks.


Tänaseks on elukohajärgse kooli määramiseks esitatud Tallinna Haridusametile üle 2900 taotluse. Taotlusi saab esitada kas eKooli keskkonnas või haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus), teatas Raepress. Lisainfot leiab haridusameti kodulehelt www.haridus.ee

Haridusameti teatel on taotluse esitamine vajalik vaatamata sellele, et elukohajärgne kool määratakse rahvastikuregistri andmete alusel ka neile, kelle kohta taotlust ei saabu. Taotlusest selguvad mitmed olulised asjaolud, mida rahvastikuregister ei kajasta: soovitud õppekeel, õdede-vendade õppimine samas koolis ja vanema põhjendused ühe või teise kooli eelistuse osas.

Lapsevanemaid, kelle lapsed ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli, palutakse haridusametit sellest informeerida kas telefonitsi, e-kirja teel või kodulehel oleva vormi kaudu.

Haridusamet teavitab hiljemalt 25. mail lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid.

Vanemal on õigus määratud koolikohast ka loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.
 

Tagasi üles