L, 25.03.2023

Ringkonnakohus: netikommentaator peab Venno Loosaarele maksma 400 eurot

Brita-Maria Alas
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Ringkonnakohus: netikommentaator peab Venno Loosaarele maksma 400 eurot
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Venno Loosaar Harju maakohtus.
Venno Loosaar Harju maakohtus. Foto: Remo Tõnismäe

Tunamullu lapseealise suhtes tahtevastases sugulise iseloomuga teos süüdi mõistetud Venno Loosaare ja teda enne süüdimõistmist pedofiiliks nimetanud netikommentaatori vaidlus läbis teise astme kohtu: erinevalt maakohtust rahuldas ringkonnakohus Loosaare hagi ning mõistis kommentaatorilt tema kasuks välja 400 eurot hüvitist.

Loosaar esitas kohtule hagiavalduse, milles palus kostjalt välja mõista mittevaralise kahju hüvitise kohtu õiglasel äranägemisel ning viivise hüvitiselt alates hagi esitamisest seadusjärgses määras.

Tüliõun sai alguse Kroonika veebikommentaariumis kirjutatud tekstist, mida Loosaar pidas ebaõigeteks faktiväideteks. Täpsemalt vaieldi selle üle, kas kommentaar sisaldas Loosaare au teotavaid väiteid.  

«Ringkonnakohus nõustus hagejaga, et väljend «pedofiil» on negatiivse tähendusega ja selle ebaõigsuse korral ka isiku au teotav. Vaidlust ei olnud selle üle, et kommentaari avaldamise ajal ei olnud hagejat lapse suhtes toime pandud seksuaalse ärakasutamise koosseisu alusel süüdi mõistetud,» selgitas kohus otsuses, lisades, et seega ei saanud kommentaari avaldamise ajal hagejat pedofiiliks nimetada.

Kommentaator: minu silmis oli tegu avaliku aruteluga

«Alustada tuleks sellest, et tegu ei olnud Venno Loosaare suunal kommentaari avaldamisega, vaid kommentaar oli kirjutatud vastuseks teistele kommenteerijatele,» ütles maakohtus end ise esindanud ja esialgu võidu saavutanud kommentaator toona Elu24-le. «Minu silmis oli tegemist avaliku aruteluga. Kuna kommentaariumis võtsid sõna kodanikud, kes süüdistasid ohvrit ning avaldasid toetust tänaseks pedofiilias süüdi mõistetud Venno Loosaarele, siis võtsin endale õiguse ühele kommentaatorile vastata,» selgitas ta.

Ringkonnakohus ei nõustunud, et pelgalt pedofiilia süüdistuse pinnalt oleks õigustatud isikut pedofiilina käsitleda ja sellise sisuga kommentaari tema suhtes avaldada. Kohtu hinnangul polnud antud kommentaari eesmärk aidata kaasa avalikule debatile, vaid õigustada hageja nimetamist pedofiiliks enne tema suhtes süüdimõistva otsuse tegemist.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et ei ole tõendatud, et kommentaaris avaldatud kolm faktiväidet (sh nimetatud «pedofiili» väide), vastaksid tõele. Seega on nende kolme faktiväite puhul tegemist õigusvastaste faktiväidetega.

Ringkonnakohus ei nõustunud kommentaari kirjutajaga ka selles, et Loosaar oleks pidanud avaliku elu tegelasena sellist kommentaari taluma. «Euroopa Inimõiguste Kohus on märkinud oma lahendis, et isegi, kui isik ise on põhjustanud tulise avaliku arutelu oma käitumise ja väljaütlemistega, siis ka avaliku elu tegelased ei pea taluma seda, et neid avalikult süüdistatakse tõsistes kuritegudes ilma, et need väited oleksid tõendatud,» lisati otsuses. 

Loosaar palus kostjalt hüvitise väljamõistmist mitte konkreetse rahasummana, vaid palus kohtul määrata õiglane hüvitis. «Kuna kostja kommentaar avaldati internetis, on kostja avaldatud ebaõiged andmed jõudnud väga suure hulga inimesteni ning riive hagejate õigushüvedele on intensiivne. Arvesse võttis kohus ka seda, et antud juhul on tegemist kolme ebaõige faktiväite avaldamisega ja kaks nendest on oluliselt au ja väärikust riivavad,» selgitas kohus, lisades, et arvestades senist kohtupraktikat peeti mõistlikuks hüvitise suuruseks 400 eurot. 

Samuti mõisteti välja maakohtu otsuse tegemise seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 55,12 eurot ning viivis kahjuhüvitiselt - 400 eurolt. Menetluskulud maa- ja ringkonnakohtus jäid kostja kanda.

Küll aga võib asja kaevata 30 päeva jooksul ka riigikohtusse. 

Märksõnad
Tagasi üles