FOTOD Katsetus algas: Nõmme veevarustus viidi 12 tunniks üle Ülemiste joogiveele

Copy

Teisipäeva hommikul kell 9 viidi Nõmme linnaosa veevarustus 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele. Katsetuse ajal on veekvaliteet pideva jälgimise all. 

Valdavalt põhjaveest vett saav Nõmme linnaosa viidi üle Ülemiste järve pinnaveele, mida kasutab joogiveena ka kogu ülejäänud Tallinna ja suur osa Harjumaa elanikest.

AS Tallinna Vee teatel on katsetuse eesmärk kaardistada Nõmme elanike veevarustuse tagamise võimalused juhuks, kui linnaosa tabab ulatuslik elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam inimesi ning ettevõtteid veega varustada.

«See on ühekordne katsetus ja Tallinna Veel ei ole plaani siduda Nõmme linnaosa veevarustus püsivalt Ülemiste järve veevõrku,» kinnitati pressiteates. 

Juhul kui katsetuste ajal või 24 tundi pärast seda on veevarustus häiritud, siis palutakse sellest kohe teada anda avariitelefonil 626 2400.

Elutähtsa teenuse osutajana peab Tallinna Veel olema vastavalt hädaolukorra seadusele toimepidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega ning selleks tehakse kriisiplaane ja teste.

«Nõmmel toimuva katsetuse käigus proovitakse läbi erinevad stsenaariumid osalise või täieliku elektrikatkestuse puhuks. Kriisiolukorraks saame olla valmis ainult läbi praktilise õppuse,» lisas Tallinna Vee tootmisjuht Ivar Ruubel, kelle sõnul ei soodusta katsetus bakterite levikut ega kasvu. 

Linnaosavanem: jõudsime otsusele, et katsetus on vajalik

Katsetus pälvis suurt vastukaja ning inimesed on mures veekvaliteedi languse pärast ning küsimusi tekkis ka seoses uute bakterite vohamise hirmuga. 

«Küsimustele vastuse saamiseks kutsuti kokku katsetust planeerinud osapooled ning teadlased Kai Künnis-Beres ja Illar Ebrus,» sõnas Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri (SDE). «Lisasime ümarlauda ka Vahur Värgi tehnikaülikoolist ja Toomas Kapi Tartu Veevärgist. Arutelu käigus jõuti konsensuslikult otsuseni, et katsetus on ohutu ja vajalik.»

Hädaolukorra katsetuse on kooskõlastanud terviseamet, mupo, Tallinna kommunaalamet, päästeamet ja Nõmme linnaosavalitsus ning arvesse on võetud teadlaste seisukohti. Kõik osapooled on seni ühel meelel, et katsetus on hädavajalik Nõmme joogiveega varustatuse tagamiseks hädaolukorras. Samuti on kõik ametid ühel meelel, et katsetus kaalub üles teadaolevad mikrobioloogilised riskid, sest see viiakse läbi bakteritele väga ebasoodsates tingimustes.

Mikrobioloogiadoktori Kai Künnis-Berese sõnul on mikrobioloogiline risk küll olemas, aga kuna katsetuse ajal ja pärast seda on täidetud ennetustegevused, siis loeb ta katsetuse julgeoleku kaalutlustel vajalikuks. «Kraanivesi on Tallinnas ja terves Eestis kvaliteetne ja kasulik inimese tervisele ning alati tuleks eelistada kraanivett pudeliveele,» lisas teadlane.

Tallinna Vee tootmisjuhi kirjeldusel läbib Ülemiste vesi põhjaliku puhastusprotsessi, milleks kulub ligi 17 tundi. Ülemiste veepuhastusjaamas desinfitseeritakse vett kaks korda: esimeses etapis osoneerimisega ja veepuhastusprotsessi lõpus kloreerimisega. Kahes etapis toimub bakterite hävitamine, mis tagab joogivee mikrobioloogilise puhtuse.

Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett tarbib 90 protsenti Tallinna ja lähivaldade elanikest. Tallinna Vesi võtab aastas ligi 3100 veeproovi, millest 99,8 protsenti vastas eelmine aasta kõikidele kvaliteedinõuetele.

Tallinna Vesi kinnitas, et Nõmme elanike kraanidesse jõudev vesi vastab nõuetele.  «Tallinnas on mitu piirkonda, kus segatakse omavahel pinna- ja põhjavett. Näiteks Pirita piirkonna veevarustus baseerub juba aastakümneid nii põhja- kui ka pinnaveest toodetud joogiveel. Pirita piirkonnas võetakse veeproove kaks korda kuus ning Tallinna Vesi kinnitab, et veekvaliteet on seal kõrgel tasemel,» ütles Ruubel.

Veevarustus katsetuse ajal ei katke. Küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. See on ajutine ega ole tervisele ohtlik, teatas vee-ettevõte.

Hädaolukorra eksperimendi lõppedes viiakse Nõmme linnaosa veevarustus tagasi puurkaevpumplatest pärineva joogivee toitele ning veevõrgus taastub endine olukord. Tallinna Vesi seirab vee kvaliteeti pidevalt ja reageerib kiirelt, kui selleks tekib vajadus. Kogu katsetus kestab 12 tundi.

Tagasi üles