E, 5.06.2023

Tallinna Vesi: veevarustuse ümberlülitamine Nõmmel täitis eesmärgi

BNS
Facebook Twitter
Comments
Nõmme veevarustus viidi katseliselt 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele. Veeproovide võtmine Rulli tänaval.
Nõmme veevarustus viidi katseliselt 12 tunniks üle Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele. Veeproovide võtmine Rulli tänaval. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Tallinna Vesi viis teisipäeval Nõmmel edukalt läbi testõppuse, mille käigus lülitati linnaosa veevarustus üheks päevaks Ülemiste veepuhastusjaama joogiveele, et tagada elanikele puhas joogivesi ka ulatusliku elektrikatkestuse olukorras.

Tallinna Vee tootmisjuht Ivar Ruubel kinnitas, et test läks plaanipäraselt ja eksperimendi lõpus teisipäeval kell 18.45 taastati linnaosa tavapärane veega varustamine puurkaevpumplatest pärineva joogiveega.

Ruubeli sõnul ei tulnud testi käigus ette ootamatusi, milleks vee-ettevõte poleks valmistunud, ning testi mõju tarbijatele oli minimaalne. Kuni 12-tunnisena planeeritud katsetus viidi lõpuni kümne tunniga, mille jooksul said läbitud kõik planeeritud tegevused.

«Õppus oli väga oluline elutähtsa teenuse toimepidevuse julgeoleku tagamiseks. Üks asi on teha plaane paberil ja teine asi neid ellu viia. Kogutud andmed ja eksperimendi kogemus aitab meil tuleviku hädaolukordadeks paremini valmis olla,» sõnas Ruubel.

«Saime kinnitust, et kriisiolukorras on võimalik viia Nõmme linnaosa Ülemiste järve veevõrku ja tagada elanike varustamine puhta joogiveega.»

Katsetuse eesmärk oli kaardistada Nõmme elanike veevarustuse tagamise võimalused juhuks, kui linnaosa tabab ulatuslik elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam inimesi ning ettevõtteid veega varustada. Nõmme linnaosa, mille veevarustus tuleb enamasti põhjaveest, viidi ajutiselt üle Ülemiste järve pinnaveele, mida kasutab joogiveena ka kogu ülejäänud Tallinna ja suur osa Harjumaa elanikest.

Nõmme põhjaveel toimiv veevõrgustik baseerub ringvõrgustikul, mille erinevates asukohtades on puurkaevpumplad, mis töötavad üksteisega koostöös vajaliku veesurve ja veekoguste tagamisel. Katsetuse käigus testiti, kuidas süsteem toimib, kui käivitada tavaolukorras seisev survetõstepumpla, mis pumpab veevõrku Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett.

Nõmme joogivesi jääb veel vaatluse alla

«Saime kinnitust, et kriisiolukorras on võimalik viia Nõmme linnaosa Ülemiste järve veevõrku ja tagada elanike varustamine puhta joogiveega,» rääkis Ruubel.

Eksperimendi ajal ja selle järel võeti Nõmme kraaniveest pidevalt proove. Ruubel lisas, et mõõtmistulemused näitasid hägususe ja rauanäitude hetkelisi kõikumisi, mida testi planeerides ka prognoositi. «Järgnevad proovid olid korras ja näitasid, et tegemist oli lühiajalise muutusega, mille mõju tarbijatele oli minimaalne,» kinnitas ta. 

Tallinna Vesi jätkab veeseirega Nõmme linnaosas mitme kuu jooksul, et olla veendunud, et katse ei kutsunud esile veekvaliteedi olulisi muutusi ka pärast testimispäeva.

«Sellise ettevalmistuse, läbimõelduse ja kommunikatsiooniga mastaapset reaalkatsetust ei ole meie piirkonnas viimase 20 aasta jooksul tehtud. Test aitab elektrikatkestusteks paremini valmis olla mitte ainult Tallinna Veel, vaid ka paljudel teistel Eesti ja lähiriikide vee-ettevõtetel, kellega teeme koostööd ja jagame testi käigus kogutud andmestikku,» selgitas Ruubel.

Kui Nõmme elanikel peaks tulema ette veevarustuse häireid, palub ettevõte sellest teatada avariitelefonil 626 2400.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles