Riigikohus ei rahuldanud pommiähvardaja valimiskaebust

BNS
Copy
Kohtuistung Meelis Kaldalu üle.
Kohtuistung Meelis Kaldalu üle. Foto: Margus Ansu

Riigikohus jättis pommiähvarduse tegemise eest süüdi mõistetud Meelis Kaldalu kaebuse riigikogu valimiste häälte kolmandat korda üle lugemiseks rahuldamata.

Kaldalu esitas 21. märtsil vabariigi valimiskomisjonile kaebuse taotlusega korraldada häälte kolmas lugemine ning võimaldada esitada valimiskaebusi, sealhulgas taastada rikkumiseelne olukord.

Kaldalu kirjeldas, et pärast viibimist vabariigi valimiskomisjoni 14. märtsi koosolekul pole temaga ühendust võetud ega kutsutud edasi lükatud kaebuse arutelule.

Lisaks ei vastanud Kaldalu väitel elektroonilised hääled digitaalallkirjale seadustega, sealhulgas Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kaldalu hinnangul on võimalik, et tema digitaalallkirja sertifikaadid kuulutati 14.–17. märtsil kehtetuks vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse ühise otsusega või alludes elektroonilise hääletamise rakkerühma kui valimiste tegeliku korraldaja suunistele. Ka soovis Kaldalu riiklikku kaitset, et avaldada oma varasemaid vestlusi kaitsepolitseiametiga nende võimekuse kohta digiallkirjade andmist vahetult ja viivitamatult peatada.

Vabariigi valimiskomisjon jättis Kaldalu kaebuse 23. märtsi otsusega läbi vaatamata, leides, et kaebuses ei ole nimetatud ühtegi rikkumist, mis häälte teistkordsel lugemisel oleks toimunud.

«Kaebaja ei ole ka näidanud, kelle toimingut ta vaidlustab. Ükski valimiste korraldaja ei ole teinud toiminguid, mis oleks takistanud valimiskaebuste lahendamist vabariigi valimiskomisjonis või kaebuste esitamist vabariigi valimiskomisjoni kaudu riigikohtule,» märkis valimiskomisjon oma otsuses. Lisaks sellele oli ületatud ka kaebuse esitamiseks ettenähtud tähtaeg.

Kaldalu esitas 26. märtsil vabariigi valimiskomisjoni kaudu riigikohtule kaebuse, milles soovis vabariigi valimiskomisjoni otsuse kehtetuks tunnistamist. Riigikohus jäi vabariigi valimiskomisjoni otsuses toodud seisukohtade juurde ega rahuldanud Kaldalu kaebust.

Süüdi pommiähvarduse tegemises

Tartu maakohus mõistis möödunud aasta 16. novembril Meelis Kaldalu süüdi pommiähvarduse tegemises ja karistas teda 10 kuu ja 25 päeva vangistusega, mille mees kandis ära vahi all olles.

Oma valimisliiduga «Südamega Tartu» 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel osalenud Kaldalu tegi pommiähvarduse sama aasta oktoobris Tartu esinumbrite valimisdebati eel. Kaldalu, kes arvas, et debatt toimub ERRi Tartu stuudios, saatis koos sõber Reio Lauritsaga kõnekaardi numbrilt häirekeskusse sõnumi: «UUDIS TEILE Valimised on epaseaduslik! etv tartustuudio lõhkeb kella 21.15 bomm UUDIS TEILE».

Tegelikult toimus valimisdebatt sel õhtul Tallinnas.

Pommiähvarduse tõttu piirasid politsei ja Lõuna-Eesti pommigrupp juurdepääsu ERRi Tartu stuudiole ning sulgesid pea tunniks ajaks seal lähistel liikluse. Pommigrupp stuudiost lõhkeseadeldist ei avastanud.

Tagasi üles