Aprillist tõusevad tervishoiutöötajate palgad

Postimees
Copy
Illustreeriv foto tervishoiutöötajatest.
Illustreeriv foto tervishoiutöötajatest. Foto: Arvo Meeks

Valitsus kiitis heaks tervishoiutöötajate tunnitasude alammäärade tõusu ligikaudu 20 protsenti. Kokku suunatakse tervishoiutöötajate palgatõusuks sel aastal enam kui 116 miljonit eurot.

«Valitsuse tänase otsusega saame anda meie tervishoiutöötajatele kindluse, et palgatõus tuleb kokku lepitud mahus. Kliiniliste psühholoogide tunnitasule täiendava koefitsiendi lisamisega soovime aidata järele terviskassa rahastusel abi pakkuvate kliiniliste psühholoogide tasusid, mis ei ole suutnud erasektoris makstavate tasudega sammu pidada,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).

Ta lisas, et tasude suurendamise eesmärk on parandada tervisekassa makstud vaimse tervise abi kättesaadavust, et juurdepääs vajalikule abile jääks alles ka neile inimestele, kes ise erapsühholoogile maksta ei suuda.

Alates aprillist suurendatakse tervishoiutöötajate palgakomponenti kõigis tervisekassa rahastavate teenuste hindades vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel 20. jaanuaril 2023. aastal sõlmitud kollektiivlepingule.

Tervishoiutöötaja palga osa teenuse hinnas on edaspidi arsti puhul 17,88 eurot tunnis (seni 14,90 eurot), eriarstidel 19,45 eurot tunnis (seni 16,2 eurot), kliiniliste psühholoogide puhul 13,9 eurot, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide puhul 10,9 eurot tunnis (seni 9,05 eurot), kiirabitehnikute puhul 9,1 eurot tunnis (seni 7,6 eurot), erakorralise meditsiini tehnikute puhul 9,4 eurot tunnis (seni 8,05 eurot), kliiniliste psühholoogide puhul 13,9 eurot tunnis (seni 11,50 eurot) ja hooldustöötajate puhul 6,9 eurot tunnis (seni 5,70 eurot).

Tervisekassa nõukogu otsusel suurendatakse täiendavalt kliiniliste psühholoogide töötasu määra lisakoefitsiendiga, mis võimaldab raviasutustel tõsta kliiniliste psühholoogide tasusid lisaks keskmiselt 38 protsenti.

Lisaks tervishoiutöötajate palgatõusule hakkab tervisekassa rahastama ka mitmeid uusi teenuseid ja ravimeid või laienevad juba praegu rahastatud ravimite kasutamise tingimused. Uue teenusena hakkab tervisekassa rahastama juhtumikorraldust psühhiaatrias, et vähendada psühhiaatrite töökoormust ning tagada patsientide terviklikum käsitlus.

Tallinna ja Tartu erakorralise meditsiini osakondades tekkinud ülekoormuse leevendamiseks ja patsientide kiiremaks käsitlemiseks katab tervisekassa alates aprillist täiendava triaažiõe valmisolekutasu ning täiendava haigla valveringiga seotud lisakulud Tallinna ja Tartu haiglates kokku ligi 2,3 miljoni euro ulatuses.

Tervisekassa hakkab aprillist rahastama uut tõenduspõhist ja kulutõhusat haiglaravimit tsütomegaloviiruse vireemia raviks ning laiendatakse kaugele arenenud neeruvähi ravimite patsientide sihtrühma.

Kokku suureneb tervisekassa rahastatavate teenuste maht 131,45 miljoni euro võrra, millest 116,5 miljonit eurot suunatakse tervishoiutöötajate palgatõusuks. Tegemist on 2023. aasta 9 kuu kuludega.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles