Ligi 700 peret pole elukohajärgsesse kooli avaldust esitanud

Koolitee.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Eile lõppes pealinnas avalduste esitamine elukohajärgsesse kooli ning ligi 700 peret jättis selle esitamata.

Tähtajaliselt laekus Tallinna haridusametisse 3370 taotlust, neist valdav enamik eKooli kaudu, teatas Raepress. Rahvastikuregistri andmetel on nimekirjas kokku 4486 Tallinna last, kes peaksid tänavu 1. septembril kooli minema. Neist 419 on juba vastu võetud ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse ja klassidesse. Taotlust ei ole seega esitatud 697 lapse kohta.

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsetest koolidest eKooli kaudu e-posti aadressil või paberkandjal lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanematel hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid.

Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrast tulenevalt elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse ka vanemate soove.

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad pärast 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.
 

Tagasi üles