K, 29.11.2023

Vaenu õhutamist kriminaliseeriv eelnõu läbis esimese lugemise

BNS
Facebook
Comments 5
Riigikogu saal. Pilt on illustratiivne.
Riigikogu saal. Pilt on illustratiivne. Foto: Mihkel Maripuu

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsioonid soovisid eelnõu tagasi lükata, kuid see ei läinud läbi, sest eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletas 31 riigikogu liiget ja vastu 53 riigikogu liiget. 

Valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu muudab kuriteona karistatavaks vaenu õhutamise kõige raskemad vormid.

Eelnõu kohaselt on tulevikus kuriteona karistatav avalik õhutamine vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele inimeste rühma või rühma liikme vastu rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, puude, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tunnuse alusel, kui on põhjust karta, et õhutusele järgneb vägivald või see ohustab oluliselt ühiskonna turvalisust. Muude süütegude puhul saab vaenumotiiv karistust raskendavaks asjaoluks.

Karistusseadustiku muudatuse eelnõu näeb vaenu õhutamise eest karistusena ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse. Sama teo eest, kui see on toime pandud korduvalt või grupi poolt karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Juriidilise isiku puhul on karistuseks rahalise karistus.

Kriitiliste ega šokeerivate seisukohtade avaldamist ei ole eelnõuga kavas karistatavaks muuta, samuti ei takista eelnõu väljendada seisukohti, mis võivad mõnda ühiskonnagruppi solvata. Neil puhkudel saab vajadusel jätkuvalt pöörduda tsiviilkorras kohtusse.

Facebook
Comments 5

Märksõnad

Tagasi üles