Metsa peab majandama jätkusuutlikult ja ühtlaselt nii üleeuroopalise kokkuleppe kui ka riigikogus vastu võetud Eesti metsapoliitika põhjal, kuid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) seda printsiipi ei järgi – polevat mõistlik –, järgimisest pole juttu ka uue arengukava tekstis.

RMK juht Mikk Marran ja tema meeskonnaliikmed sisuliselt tunnistavad, et RMK ei pea kinni Euroopa riikide säästva metsanduse raamkokkuleppes ja Eesti metsapoliitikas sõnastatud jätkusuutliku ehk kestliku metsamajandamise printsiibist. RMK saja aasta raieplaan (vt graafik) näitab seetõttu horisontaaljoone asemel raiemahu kukkumist poole peale viimaste aastate üleraie tagajärjel.

Kommentaarid (9)
Copy