Halonen: Soomet ja Eestit ühendab armastus mere vastu

Tarja Halonen

FOTO: SCANPIX

Tuglase Seltsi aastakoosolekul Helsingis ettekande pidanud Soome eelmine president Tarja Halonen märkis, et Eestit ja Soomet ühendab paljude muude asjade kõrval ka armastus mere vastu.

Tänavu oma 30. tegevusaastat tähistava Soome estofiilide organisatsiooni Tuglase Seltsi aastakoosoleku, mis toimus esmaspäeval, 26. märtsil traditsiooniliselt Soome Kirjanduse Seltsi aulas, järel pidas saalitäiele kuulajatele ettekande teemal «Meie ühine Läänemeri» president Tarja Halonen.

Ta ütles, et Eestit ja Soomet ühendab paljude muude asjade kõrval ka armastus mere vastu. «Enne oli reis üle Läänemere pikem – on aegu, kui on tulnud käia Moskva kaudu. Praegu on teekond lühem ka meie mõtetes. Kuna meie maade vahelised suhted tuginevad geograafilisele lähedusele ja keelesugulusele, on suhtlemine ja koostöö tihe paljudel aladel,» tõdes Halonen ja avaldas ühtlasi muret Läänemere seisundi üle. «Läänemere kaitsmise eeldus on rahvusvaheline koostöö, mida peab tegema mitmel rindel unustamata seltside ja üksikisikute abi.»

Halonen rõhutas oma kõnes ka Tuglase Seltsi poolt sügiseti Helsingis korraldatava Mardilaada olulisust Eesti mainekujundussündmusena. «Sündmusel on äärmiselt tähtis roll ka selliste soomlaste jaoks, kes ei kuulu Soome-Eesti seltsidesse. Kultuuritööl on riikidevaheliste suhete hoidmisel tähtis roll,» märkis Halonen ja tänas Tuglase Seltsi nende sidemete tugevdamise eest.

Tänavu oma 30. tegevusaastat tähistava Soome estofiilide organisatsiooni Tuglase Seltsi aastakoosolek toimus esmaspäeval, 26. märtsil traditsiooniliselt Soome Kirjanduse Seltsi aulas. Koosolekul valiti seltsile kolm uut auliiget: Henni Ilomäki, Matti Lauha ja Sinikka Männistö-Haili.

Uue liikmena valiti seltsi juhatusse ühenduse Soome kultuuri- ja teadusinstituudid esindaja Ilmi Villacís.

Tuglase Seltsi loomisest möödub tänavu 30 aastat. Sündmust tähistatakse laupäeval, 5. mail kontserdiga Helsingis. Esinevad Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor ning Urmas Lattikase ansambel.

Tagasi üles