Tartu maakohus tühistas Raul Eametsa suhtes algatatud väärteomenetluse (10)

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Uuendatud 21. veebruar 2024, 18:56
Copy
Raul Eamets
Raul Eamets Foto: Tairo Lutter

Tartu maakohus tühistas politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse otsuse, millega Raul Eametsa karistati toimingupiirangu rikkumise eest 400-eurose rahatrahviga. Kohus otsustas Eametsa suhtes menetluse lõpetada, kuna tema teol puuduvad väärteo tunnused.

Eametsa süüdistati selles, et ta sõlmis ja allkirjastas 13. juunil Tartu Ülikooli nimel sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina teadusuuringute läbiviimiseks koostöölepingu Pere Sihtkapitali Sihtasutusega, olles ise samal ajal sihtasutuse nõukogu liige.

Süüdistuse järgi rikkus Eamets sellega korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu keeldu, mille järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Õiguslikult puudub inimesel süü, kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu. Kohus leidis, et Eamets püüdis endale selgeks teha, kas ta tohib Tartu Ülikooli nimel lepingut sõlmida ja allkirjastada, olles ise Pere Sihtkapitali Sihtasutuse nõukogu liige. Ta küsis nõu ka õigusharidusega juristidelt, kuid ei saanud kinnitust, et lepingu sõlmimisel oleks tegemist huvide konfliktiga.

Kohus on veendumusel, et tegemist oli usaldusväärsete ja kvalifitseeritud nõuandjatega ning nende seisukohtadest Eamets lepingut sõlmides lähtuski.

Otsus ei ole jõustunud, seda saab 30 päeva jooksul riigikohtusse edasi kaevata.

Lisaks tuleb hüvitada Raul Eametsa kaitsjale väljamakstud tasu katteks 3905 eurot.

Kommentaarid (10)
Copy
Tagasi üles