Vangid saavad nüüd rohkem internetti kasutada (1)

BNS
Copy
Mobiilne internet
Mobiilne internet Foto: Liis Treimann

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seadusemuudatused, mis soodustavad vanglas digitaalsele asjaajamisele üleminekut ning lubavad vangidel kasutada senisest rohkem internetti.

Riigikogu võttis 54 häälega vastu valitsuse algatatud vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt on vangidel võimalik kasutada senisest enam internetti, ent seda jätkuvalt kontrollitud keskkonnas ja piiratud arvul lehekülgedel. Muudatuse eesmärk on, et kinnipeetavad saaksid ligi näiteks oma digitoimikule, tutvuda seadustega, teha halduskaebusi või jätkata haridusteed.

Avavanglas ja lühiajalise väljasõidu ajal lubatakse vangidel edaspidi kasutada mobiiltelefoni, mille kaudu saab vangla vajadusel vangiga kontakti. Samuti lubatakse vangidele hõlpsamini lühiajalisi kokkusaamisi ning seda ka videosilla teel.

Muudatustega vähendatakse ka maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia sätted rahvusvaheliste soovitustega kooskõlla. Seaduse järgi peab kahe kartserikaristuse vahele jääma mõistlik aeg, mis ei tohi olla lühem kui kaks ööpäeva.

Praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu arvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Lisaks muudetakse karistatavaks vanglas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse.

Tagasi üles