Valitsus moodustas uimastiennetuse komisjoni
Uudist täiendatud kell 11!

Siseminister Ken-Marti Vaher.

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Valitsus kiitis heaks siseministeeriumi eelnõu moodustada uimastiennetuse valitsuskomisjon, mis hakkab strateegiliselt suunama nii narkomaania ennetamise kui tõkestamisega seotud tegevusi.
 

Valitsuskomisjoni loomise tingib siseminsteeriumi hinnangul tõsiasi, et uimastiprobleem on Eestis tõsisem kui miski muu. Seda näitab kas või fakt, et liiklusõnnetustes või tulekahjudes hukkub igal aastal vähem inimesi kui uimastite tarbimise tõttu. Postimehe küsimustele vastas siseminister Ken-Marti Vaher.

Mis kasu loodavast valitsuskomisjonist oleks?

Narkomaania on Eestis tõsine probleem, uimastite tarvitamise tõttu sureb Eestis rohkem inimesi kui liiklusõnnetuste, tulekahjude või uppumiste tagajärjel. Ka teiste riikidega võrreldes on Eesti näiteks süstivate narkomaanide hulgalt esimeste seas, samuti on kasvanud narkootikume tarvitavate kooliõpilaste arv. See näitab, et on hädavajalik pöörata uimastiennetusele riiklikul tasemel senisest suuremat tähelepanu. Kõige kõrgemal valitsuse tasemel komisjoni loomine on probleemiga tegelemisel uus samm, et hakata nii ennetustegevusi kui pakkumise vähendamist strateegiliselt juhtima ja koordineerima. On oluline, et lisaks valitsuskomisjoni alalistele liikmetele kaasame komisjoni töösse ka vabakonda ning teisi riigi- ja omavalitsusasutusi esindavaid asjatundjaid, et üheskoos siduda ja planeerida eri asutuste tegevusi, tagada ühiste suundade ja tegevuste seire, vältida topelttööd ning kindlustada, et narkovastane võitlus oleks pideva tähelepanu all.

Miks senine koostöövorm sotsiaalministeeriumi tasemel siseministeeriumi ei rahulda? Narkoprobleem on meil sama vana, kui liiklusolukord, miks sellega seoses alles nüüd valitsuskomisjoni moodustada tahetakse?

2012. aastaga lõpeb narkomaania ennetamise riiklik strateegia ja sellega ühes lõpetab töö ka praegune, 2006. aastal moodustatud narkomaania ennetamise komisjon, mis korraldab sotsiaalministeeriumi asekantsleri juhtimisel strateegia elluviimist. Nüüd loodav valitsuskomisjon võimaldab narkovastast tööd jätkata laiemalt ministrite tasemel. Heaks näiteks on liikluskomisjon, mis samamoodi koordineerib valitsuskomisjonina liiklusohutuse teemat ja seda kõige kõrgemal riigijuhtimise tasandil.

Kui kaua siseministeerium seda projekti valitsuses esitlemiseks ette valmistas?

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine kerkis päevakorda 2011. aasta sügisel. Jaanuaris kohtusin sotsiaalministriga ning tegin ettepaneku, et kuna senised mehhanismid ei oma narkovastaseks tegevuseks piisavalt jõudu, tuleb probleemile lähenemist muuta ja tegevusi võimendada. Valitsustasandi komisjoni eesmärk olekski siduda eri ministeeriumide ja koostööpartnerite tegevused. Komisjoni töös osalevad sise-, sotsiaal-, justiits- ning haridus- ja teadusministeerium, politsei- ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet, ravimiamet, tervise arengu instituut, kohtuekspertiisi instituut, linnade liit, üliõpilaskondade liit, lastevanemate liit, lastekaitse liit, noorteühenduste liit, Harjumaa ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit, psühhiaatrite selts, koolijuhtide ühendus, Tartu ülikool, sisekaitseakadeemia, Tallinna linnavalitsus ning linna sotsiaal- ja tervishoiuamet.

Kui tihti komisjon enda strateegilisi töösuundi üle vaatama hakkab?

Ministrite tasemel koguneks komisjon neli korda aastas.
 

Narkosurmad Eestis

2001 – 38
2002 – 90
2003 – 37
2004 – 99
2005 – 61
2006 – 74
2007 – 107
2008 – 94
2009 – 140
2010 – 104
2011 - 123
 

Tagasi üles