Haabersti liiklussõlme kõrvale võivad kerkida kõrghooned

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Copy
Paldiski mnt 108 detailplaneeringu algatamise visuaal.
Paldiski mnt 108 detailplaneeringu algatamise visuaal. Foto: K-Projekt

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule otsuse eelnõu, millega plaanitakse algatada Paldiski mnt 108 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Haabersti linnaosas.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) märkis, et Rocca Al Mare keskusalale on koondunud hulk mitmekesiseid teenuseid ja siin asub ka mitu ülelinnalist sihtkohta, mistõttu on loomulik, et suurt maaressurssi nõudvad toodete reklaampinnad seal välja vahetatakse. «Keskusalale lisanduvate eluasemete ja äripindade koondamine tugevdab keskusalasid ning nende ruumimuutuste kaudu on võimalik tekitada ka rohkem head avalikku ruumi, mis rikastab nii tulevaste korteriomanike, aga ka keskusala elukvaliteeti,» ütles Lippus.

Planeeritav maa-ala suurusega 2,03 hektarit asub Paldiski maantee ja Rannamõisa tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamist taotles aktsiaselts Belmot Estonia, kellele antud maatükk kuulub.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Paldiski mnt 108 sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning anda ehitusõigus 1–22-korruseliste äriruumidega korterelamute rajamiseks. Lisaks algatatakse planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest kõrghoone püstitamine mõjutab piirkonda oluliselt.

Planeerimistingimuste hulka kuulub muu hulgas hoonetele äri- ja teeninduspindade kavandamine, mille pindala peab moodustama vähemalt poole hoonest, et teenindada kohalikke elanikke. Samuti tuleb säilitada väärtuslik kõrghaljastus ja planeerida roheline puhver Rannamõisa tee 1 kinnistu poole. Avaliku pargiala rajamine peaks arvestama erinevate vanuserühmade vajadustega ning lisaks mänguväljakule on vajalik ka puhke- või virgestusala rajamine.

Oluline osa on ka jalgratta- ja kergliiklusteede planeerimine koos haljastusega, rataste parkimiskohad peavad olema kavandatud vastavalt Tallinna rattastrateegiale 2018–2028. Ristmiku ületamiseks tuleb ette näha kergliiklustunnelid ja -sillad ning teed siduda planeeringuala ümbritsevate arendustega.

Enne ehitusprojekti koostamist korraldatakse koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga arhitektuurivõistlus, mis tagab tervikliku ja kvaliteetse väliruumi lahenduse, sealhulgas uue haljastuse ja mänguväljaku.

Tagasi üles