Tallinn loob linnaarhitekti ametikoha

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Copy
Tallinna abilinnapea Madle Lippus.
Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Foto: Tairo Lutter

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks struktuurimuudatused, millega luuakse Tallinna linnaplaneerimise ametisse juhtiva linnaarhitekti ametikoht, tuuakse ruumiloome osakond linnaplaneerimise ameti koosseisu ning korraldatakse ümber planeeringute ja projektidega töötava teenistuse struktuur.

Kavandatud muudatuste eesmärk on tõsta linnaruumi puudutavate otsuste kvaliteeti.

Abilinnapea Madle Lippus (SDE) rõhutas, et linnaehitusliku järjepidevuse tagamiseks on oluline, et ruumilised otsused oleksid terviklikult juhitud ja lähtuksid linna üldistest arengueesmärkidest. «Heaks näiteks on lasteaedade kavandamine, mis seni on toimunud üsna juhuslikult, kuid vajab terviklikku vaadet ning koostööd teiste ametitega,» selgitas Lippus. Abilinnapea sõnul töötab Tallinna linnas hulk kogenud ja häid spetsialiste, kuid nende rollide jaotus ning arhitektuurse mõtte juhtimine vajab erialaselt järjepidevat hoidmist. «Selleks loomegi nüüd juhtiva linnaarhitekti ametikoha, kelle peamine ülesanne on korraldada strateegilise ruumiloome ja suure ruumilise väärtusega planeeringute küsimusi, sest linnaruumi otsused puudutavad mitmeid osapooli ja ameteid.»

Täiendavalt tuuakse täna tehtud otsusega praegu strateegiakeskuse koosseisus töötav ruumiloome osakond linnaplaneerimise ameti koosseisu, et kogu linnaruumi planeerimine oleks keskselt ja ühtselt juhitud ning võimaldaks seeläbi paremaid linnaplaneerimise otsuseid teha.

Samuti struktureeritakse ümber linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistus. Piirkondlikud osakonnad kaotatakse ning nende asemele moodustatakse planeeringute osakond ja projekteerimistingimuste osakond. Muinsuskaitse osakonda luuakse aga nõustamistalitus, kuhu koonduvad muinsuskaitse valdkonna nõustamist pakkuvad spetsialistid ning seni detailplaneeringute teenistuses töötanud miljööalade spetsialistid.

Osa struktuurimuudatustest rakenduvad 1. juunist, osa 1. juulist.

Märksõnad

Tagasi üles