Endised politseijuhid oma süüd ei tunnista

BNS
Copy
Eerik Heldna, Elmar Vaher ja Aivar Alavere kohtus märtsis.
Eerik Heldna, Elmar Vaher ja Aivar Alavere kohtus märtsis. Foto: Eero Vabamägi

Harju maakohtus teisipäeval alanud kohtuprotsessil ei tunnistanud politsei- ja piirivalveameti (PPA) endine peadirektor Elmar Vaher, keskkriminaalpolitsei eksjuht Aivar Alavere ning Eerik Heldna end kuritegudes süüdi.

Teisipäeval algas süüasja kohtulik uurimine prokuröri süüdistuskõnega. Protsess jätkub reedel, mil sõna saavad kaitsjad. Kohtuistungid on planeeritud kuni 7. jaanuarini.

Heldnat süüdistatakse kelmuses ja ametialasele võltsimisele kihutamises, Vaherit ametiisikuna kelmusele kaasaaitamises ja ametialases võltsimises ning Alaveret ametiisikuna kelmusele ja ametialasele võltsimisele kaasaaitamises.

Süüdistus seisneb selles, et Eerik Heldna lõi Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kaasabil sotsiaalkindlustusametile (SKA) ebaõige ettekujutuse sellest, et tal on alates 2022. aasta 5. maist täitunud 25-aastane politseiametniku staaž, mille põhjal hakkas SKA talle maksma väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensioni.

Süüdistuse kohaselt leppis Heldna 2019. aasta veebruaris Vaheriga kokku, et ta vormistatakse PPA teenistusse ja lähetatakse samal päeval tagasi kaitseväe luurekeskuse ametikohale, kus Heldna juba töötas ning kus tema töösuhe kordagi ei peatunud. Süüdistuse järgi leppisid Vaher ja Alavere kokku talle ametikoha keskkriminaalpolitsei salajases tunnistajakaitse üksuses.

Süüdistuse kohaselt vormistati samal päeval käskkirjad, millega nimetati Heldna näiliselt PPA teenistusse ja roteeriti tagasi tema senisele ametikohale. Süüdistuse kohaselt teadsid nii Heldna, Vaher kui ka Alavere, et Heldna ei kavatse PPA teenistusülesandeid täitma asuda ja näiline teenistusse vormistamine lepiti kokku selleks, et teises asutuses töötaval Heldnal tekiks võimalus tulevikus saada politseipensioni.

Esitades pensioni taotlemisel sotsiaalkindlustusametile süüdistuse järgi ka näiliselt loodud staaži kajastavad dokumendid, pani Heldna Vaheri ja Alavere kaasabil toime kelmuse. Kuna pensioniavalduses olid dokumendid, mis kajastasid süüdistuse kohaselt ka Heldnale näiliselt loodud teenistuse staaži, siis pani Vaher käskkirjade loomisega Heldna kihutamisel ja Alavere kaasabil toime ametialase võltsimise.

Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul kinnitavad kogutud tõendid, et Heldna teenistussuhe loodi vaid dokumentaalselt ja selle eesmärk oli tema 25-aastase staaži saavutamine.

Sotsiaalkindlustusamet on esitanud Eerik Heldna suhtes nõude varalise kahju hüvitamiseks. 2023. aasta 6. oktoobri seisuga oli nõude suurus 7472 eurot, kuid kuna pensionimaksed jätkuvad, tekib süüdimõistva otsuse korral SKA-l õigus nõuda tagasi kogu seni väljamakstud pension. SKA arvutustele tuginedes võib tulevikus kõikide pensionimaksete kogusumma ulatuda üle 1,6 miljoni euro.

Eerik Heldnat võib kohtus süüditunnistamisel oodata rahaline karistus või kuni nelja aasta pikkune vangistus. Elmar Vaheri ja Aivar Alavere süüditunnistamisel võib kohus neid karistada ühe kuni viie aasta pikkuse vangistusega, kuna neid süüdistatakse tegude toimepanemises ametiisikutena.

Kohtueelse menetluse viis läbi kaitsepolitsei.

Tagasi üles