Täna algavad Lastekodu tänava rekonstrueerimistööd (1)

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Copy
Foto: Tallinna linnavalitsus

Täna algavad Tallinnas Lastekodu tänava suuremahulised rekonstrueerimistööd, millega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses ja hilisemates etappides ka ühistranspordi töös.

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõik Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Kõigi liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänaval piirkiirus kuni 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused.

«Keldrimäe asum saab Lastekodu tänava rekonstrueerimisega uue kohaliku peatänava, kus kõigil inimestel on ohutu ja mugav liigelda ning millest saab sihtkoht iseeneses, koht kuhu inimesed tahavad minna,» sõnas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Abilinnapea lisas, et tegemist on keerukate ja ajamahukate ümberehitustöödega, millega kaasnevad ebamugavused ja mis häirivad seetõttu paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist.

Tänasest on liiklusele suletud Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tn vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik. Edasistel etappidel alates 1. juulist on ette nähtud liikluse sulgemised Liivalaia-Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul.

Sellest tulenevalt suunatakse ajavahemikul 15.07–24.07 ümbersõidule bussiliinid nr 2 ja 15 Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu. Täielikult taastub Tartu mnt – Liivalaia ristmikul tavapärane liiklus augusti teises pooles. Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas. Täpsetes kuupäevades võib tekkida muudatusi sõltuvalt ilmastikust või ettenägematutest asjaoludest. Kui mõni etapp valmib kiiremini, siis järgmisi alustatakse varem, et lühendada kogu protsessi pikkust.

Kõigepealt toimuvad vajalikud tööd maa-aluste trasside ümberehituseks. Sellel aastal tehakse suuremahulised kommunikatsioonide ehitustööd Lastekodu tänava Liivalaia ja Odra tänava vahelisel lõigul. Lõigul Odra tn – Masina tänav – Tartu maantee jätkatakse trassitöid järgmise aasta alguses. Tööd hõlmavad sooja- ja kaugjahutustorustiku paigaldustöid, uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, elektri- ja sidetrasside ehitustöid ning gaasitrasside kaitsmis- ja ehitustöid. Sõidu- ja kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine on kavandatud järgmisse aastasse. Tööde hilisemates etappides rajatakse uus tänavavalgustus, paigaldatakse tänavamööbel, toimuvad haljastustööd ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Odra tänava ületus ning Bussijaama ümbrus on praegu planeeritud 2025. aasta algusesse.

Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Kui tekib vajadus tehnoloogilisel põhjusel teha tööd ka töövälisel ajal, siis antakse sellest kohalikele elanikele ette teada. Siiski peab arvestama, et ehitus tekitab paratamatult ka müra ja tolmu. Vahetult ehitusalal paiknevad korteriühistuid informeeritakse jooksvalt liikluskorralduslike muudatuste puhul ja ka prügiveo korraldusest.

Tagasi üles