Justiitsministeerium ei nõustu kohtukonvoi vähendamisega

BNS
Copy
Madis Timpson
Madis Timpson Foto: Eero Vabamägi

Justiitsministeerium ei ole nõus politsei- ja piirivalveameti (PPA) plaaniga vähendada alates 6. septembrist kohtukonvoi teenust seniselt viielt päevalt neljale päevale nädalas, sest see võib kaasa tuua menetlusaegade pikenemise ning takistab kohtutel õigusemõistmist.

Justiitsministeerium leiab, et PPA ei saa keelduda seaduses sätestatud kohustusest ning sellega takistada reedeti juurdepääsu õigusemõistmisele. «Selline piirang kitsendab kohtute võimalusi menetlust planeerida ning võib kahjustada menetlusosaliste õigusi ja takistada õigusemõistmist,» märkis justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar.

Arvestades, et inimese kinnipidamisel riivatakse olulisel määral tema põhiõigusi, on Saare sõnul kinnipeetavatega seotud kohtumenetluste puhul eriti oluline järgida mõistlikku menetlusaega. «Oluline on tagada inimesele kiire ja tõhus kohtumenetlus ning hetkel teadaolevate andmete põhjal võib PPA kohtukonvoi teenuse vähendamine, isegi ühe päeva võrra, tuua endaga kaasa menetlusaegade pikenemise,» lisas Saar. «Sisuliselt takistab selline piirang kohtutel täita põhiseadusest tulenevat õigusemõistmise kohustust.»

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) esitas mai lõpus riigiprokuratuurile, kohtutele ja advokatuurile teatise, mille kohaselt vähendatakse alates 6. septembrist PPA kohtukonvoi teenust ühe päeva võrra nädalas, milleks on reede. Seega tagab politsei kohtukonvoi edaspidi kohtuistungitel senise viie tööpäeva asemel neljal päeval nädalas ehk esmaspäevast neljapäevani.

Vastavalt PPA teatisele puudutab muudatus vahistatu ja süüdimõistetu konvoeerimist kinnipidamiskohast kohtuistungile ning valvet kohtuistungitel kõikides kriminaal-, väärteo- ja tsviilasjades. Ümberkorraldus ei laiene ajakriitilistele menetlustoimingutele.

PPA teate järgi kuuluvad teenindamisele 31. mai seisuga määratud vahialustega seonduvad kohtuistungid, mis on registreeritud kohtute infosüsteemis. Täitmisele ei kuulu vahialustega alates 1. juunist reedesele päevale määratud uued kohtuistungid, mille kohtuistungi toimumise aeg on 6. september ja hilisem.

Muudatus on tingitud möödunud aastal tehtud valitsuse 2024–2027 riigieelarvestrateegia otsusest vähendada PPA konvoivõimekuse eelarvet 2024. aastal 200 130 eurot, 2025. aastal 268 909 eurot, 2026. aastal 329 196 eurot ja 2027. aastal 401 186 eurot, eesmärgiga suurendada videoistungite rakendamist.

Siseministeerium toetab PPA poolt pakutud lahendust.

Tagasi üles