Lapsevanemad saavad lähiajal kodukooli teada

Infovoldik tänavu kooli minevate laste vanematele.

FOTO: Toomas Huik

Haridusameti elukohajärgse kooli määramise komisjon hakkab oma tööd lõpetama ning lähiajal teatatakse sügisel 1. klassi minevate laste vanematele, milline kool lapsele määrati.

Komisjoni esimees Meelis Kond kinnitas Postimehele, et lastevanemaid hakatakse teavitama kohe pärast seda, kui haridusameti juhataja kinnitab oma käskkirjaga nimekirjad elukohajärgse kooli määramise kohta.

Vanemaid teavitatakse ühekorraga. «Kui tehniliselt kõik laabub, saame seda teha juba mai esimeses pooles ehk oluliselt varem, kui määrus ette näeb,» sõnas Kond.

«Need lapsevanemad, kes esitasid taotluse eKooli kaudu, saavad ka teate eKooli kaudu oma e-posti aadressile,» ütles Kond. Nendele, kes esitasid haridusametile avalduse paberil, saadetakse postiga kiri lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.

Vastavalt määrusele lubas haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist teavitada hiljemalt 25. mail. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei.
 

Tagasi üles