Keskfraktsioon pöördus presidendi ja õiguskantsleri poole

Keskfraktsiooni saadikud Riigikogu saalis.

FOTO: Mihkel Maripuu

Riigikogu keskfraktsioon pöördus president Toomas Hendrik Ilvese poole palvega jätta välja kuulutamata soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus, mille riigikogu eile vastu võttis.


Jõustudes keelaks seadus Tallinnal linnaosade ärakaotamise. Seaduse kohaselt ei tohiks linnaosi muuta ega ära kaotada valimiste aastal ning kui seda siiski tehakse, jõustuksid muudatused alles pärast valimisi.

Õiguskantsler Indrek Tederil paluvad keskfraktsiooni esindajad kontrollida eile vastu võetud seadusemuudatuste seaduslikkust. «Palume Teil kontrollida nimetatud muudatuste vastavust seaduste, rahvusvaheliste lepingute ja põhiseadusega,» seisab keskfraktsiooni taotluses.

Tagasi üles