Riik suleb Puiatu Erikooli

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Puiatu Erikool

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Haridus- ja teadusministeerium otsustas sulgeda Puiatu Erikooli, vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale lõpetab kool tegevuse käesoleva aasta 31. augustil.

Puiatu Erikooli suunatakse õpilasi kohtumääruste ja -otsuste põhjal, alates sellest õppeaastast töötavad Puiatu Erikoolis klassid seitsmendast üheksandani. Kooli õpilaste nimekirjas oli kolmanda õppeveerandi algul 28 õpilast. Veel viis aastat tagasi õppis Puiatu Erikoolis üle saja õpilase.

Haridus- ja teadusministeeriumi eesmärgiks on erikooli suunatud õpilaste õppe- ja elutingimuste parandamine ning õpilaste vajadustele vastava ja turvalise kasvatustegevuse korraldamine, kuid Puiatu Erikoolis on see kujunenud suureks probleemiks.

Lisaks on Puiatu Erikoolil raske leida kvalifitseeritud pedagooge, mistõttu mitmed erikooli jaoks olulisi tugiteenuseid osutavad ametikohad on täitmata ja osa õpilastele vajalikest tugiteenustest on rakendamata, leidis ministeerium.

Kooli vajadustele ja eesmärkidele vastava infrastruktuuri loomine ja ülalpidamine nõuab riigi hinnangul kümneid miljoneid kroone investeeringuid, mis õpilaste arvu üldist vähenemist arvestades on ebaotstarbekas.

«Kujunenud olukorras ei ole mõttekas ja majanduslikult põhjendatud teha Puiatu Erikoolis mahukaid investeeringuid ja selle kaudu täielikult uuendada õpikeskkonda, vaid koondada olemasolevad ressursid Tapa Erikooli ja luua sinna poistele sobivad tingimused.»

Õiguskantsler on mitmel korral välja toonud, et Puiatu Erikoolis on õpilasi, kelle õppetöö korraldamiseks oleks sobivam koht mõnes hariduslike erivajadustega laste koolis.

Ümberkorralduse käigus antakse täiendav hinnang iga õpilase vajadustele ning korraldatakse õppetöö jätkamine sobivas õppeasutuses. «Puiatu Erikooli õpilased, kes vajavad kasvatuse eritingimusi, viiakse üle Tapa Erikooli. Viljandi piirkonna põhikoolide ja kutseõppeasutuste baasil kavandatakse klasse kasvatusraskustega õpilastele, kuhu edaspidi on võimalik suunata piirkonna kasvatusraskustega õpilasi,» teatas ministeerium.

Pärast Puiatu Erikooli tegevuse lõpetamist jääb Eestisse kaks erikooli: Tapa Erikool poistele ja Kaagvere Erikool tüdrukutele. Kõik ressursid suunatakse nimetatud õppeasutustesse, et tagada õpilastele turvaline õppe- ja kasvukeskkond ning vajalikud teenused.

Tagasi üles