Enamik mopeede ei tohi pühapäevast liigelda

Mopeed.

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Alates 1. juulist ei tohi suurt osa mopeede liiklemiseks kasutada, sest neil ei ole kehtivat liikluskindlustuse lepingut ega poliisi.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) teenindusjuhi Lauri Potsepa andmetel on kindlustusleping sõlmitud üksnes 5 500 mopeedi suhtes ja vaid 4 300 mopeedi suhtes on väljastatud kehtiv liikluskindlustuse poliis.

«Hinnanguliselt on Eestis kasutusel 20 000 mopeedi, mis tähendab, et hetkesisuga on üle 70 protsendi seda tüüpi sõiduvahenditest kindlustuseta,» lausus Potsepp. «Vahetult enne üleminekuperioodi lõppu on mopeediomanikud aktiivselt kindlustuslepinguid sõlminud, kuid võib eeldada, et suur hulk mopeediomanikke ei saa oma igapäevast liiklusvahendit alates pühapäevast kasutada.»

Igal registreeritud mopeedil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping vaatamata sellele, kas mopeedi liikluses kasutatakse või mitte. Mopeediga liiklemiseks on vaja soetada ka kindlustuspoliis ja tasuda kindlustusmakse.

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja kannatanule mopeedijuhi tekitatud liikluskahju. Liikluskahjuks loetakse kannatanu töövõimetusest tulenev kahju, ravikulu ning varakahju (näiteks sõiduki, hoone vms. kahjustamine). Liiklusõnnetuse põhjustaja varakahju ei hüvitata, küll hüvitatakse tema ravikulud raviasutuses.

Kindlustuseta mopeediga sõitmise eest on ettenähtud rahatrahv kuni 400 eurot. Kui kahju põhjustatakse mopeediga, mille suhtes ei olnud kehtivat kindlustuslepingut, hüvitab kannatanule kahju LKF. Mopeedi juhil tuleb LKFi makstud hüvitis ja kahju käsitlemise kulud LKFile tagasi maksta.

LKFi teenindusjuhi sõnul ei kaitse mopeedi suhtes sõlmitud liikluskindlustus alati kahju põhjustajat.

«Kindlustusandja hüvitab küll kannatanule tekitatud kahju, kuid võib teatud juhtudel esitada tagasinõude kahju põhjustajale,» selgitas ta. «Seaduse kohaselt võib tagasinõude esitada, kui mopeedil puudus kehtiv liikluskindlustus, mopeedijuht oli alkoholi- või narkojoobes, juhil puudus mopeedijuhtimise õigus, juht lahkus liiklusõnnetuse toimumiskohalt või liiklusõnnetusest ei teatatud ettenähtud aja jooksul kindlustusseltsile.»

«Praeguse statistika järgi on mopeediga põhjustatud keskmise kahju suurus 1400 eurot, kuid ravikulude või püsiva töövõimetuse hüvitised võivad ulatuda mitmesaja tuhande euroni,» lisas ta . «Seetõttu rõhutame, et liikluskindlustus ei kaitse mitte ainult kannatanuid, vaid ka õnnetuse põhjustanud juhti. Kindlustamata sõiduki kasutamine kätkeb endas suurt majanduslikku riski ja inimesed peaksid seda endale teadvustama.»

Kuna mopeedijuhid on sageli alaealised, tuleb vanematel teha selgitustööd ja jälgida, et juhtimisõiguseta laps ei juhiks mopeedi. Samuti tuleb lastele selgitada käitumist liiklusõnnetuse korral.

Tagasi üles