Reformierakond teeks Tallinnast edukaima kultuuripealinna

Реклама Таллинна как кандидата на звание культурной столицы Европы в 2011 году.

FOTO: Peeter Langovits

Reformierakonna juhatus kiitis heaks Euroopa Parlamendi valimiste töörühma koostatud programmi, mis seab muuhulgas sihiks Tallinna muutmise läbi aegade edukaimaks Euroopa kultuuripealinnaks.


«Reformierakond kaitseb Euroopas kindlalt Eestile edu toonud saavutusi nagu madal tulumaks, ettevõtete tulumaksuvabastus ja vanemahüvitis. Samuti teeme kõik selleks, et Tallinnast saaks aastal 2011 kõigi aegade kõige edukam Euroopa kultuuripealinn,» ütles Kristiina Ojuland Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimiste töörühma nimel.

Programmi kohaselt peaks Tallinn olema aastal 2011 läbi aegade edukaim kultuuripealinn kultuuriprogrammilt ja majanduslikult.

Reformierakonna kava 2009. aasta europarlamendi valimisteks nimetusega «Parim plaan majanduskasvu ja julgeoleku tagamiseks» koosneb neljast osast. Esiteks on seal plaan Eesti majanduskasvu taastamiseks, teiseks plaan Eesti julgeoleku suurendamiseks, kolmandaks plaan Rohelise Euroopa loomiseks ning neljandaks plaan vabaduse ja demokraatia edendamiseks Euroopas.

Reformierakonna kava Eesti majanduse uuele tõusule viimiseks näeb muuhulgas ette euro kiiret kasutuselevõttu, madalaid makse ja iseseisvat maksupoliitikat, paindlikku tööturgu, eurorahade kasutamist Eesti infrastruktuuri arendamiseks, võrdseid võimalusi ja vaba turgu.

Samuti soosib programm targa majanduse ülesehitamist, seda eelkõige uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja teadmiste vaba liikumise kaudu.

Reformierakonna julgeolekuplaani märksõnad on suurem ühtsus ja koostöö. Oluliste prioriteetidena näeb partei ELi kaitsevõime tõstmist koostöös NATOga ja ELi sisemise võimekuse arendamist.

«Ühtne energiapoliitika, ühtne Venemaa-poliitika ja koostöö süvendamine võitluses siseturvalisuse eest on asjad, mille eest seisame,» toonitas Ojuland.

«Läänemerest on saanud Euroopa Liidu sisemeri ja Euroopa Liidu Läänemere strateegia on sõnastanud Põhjala riikide ühishuvid. Nende ühiste eesmärkide saavutamiseks seisame selle eest, et Euroopa Liidu Läänemere strateegia rahastamine lülitataks Euroopa Liidu finantsperspektiivi 2014-2020,» lisas Ojuland.

Reformierakonna Rohelise Euroopa plaan keskendub sellele, et Euroopa Liit kujuneks oma kodanikele ökoloogiliselt vastutustundlikuks ja keskkonnasäästlikuks elukeskkonnaks.

Partei plaan vabaduse ja demokraatia edendamiseks keskendub naabruspoliitika ja arenguabi küsimustele.

Reformierakonna europarlamendi valimisprogramm lõppeb Lennart Meri sõnadega, kes on öelnud järgmist: «Eesti ei ole pisike! Meie keel on hämmastavalt rikas. Selles on põhjus, miks me ei saa rääkida Eestist kui väikesest riigist.» Partei lubabki seista selle eest, et Euroopa kodanike huvi ilusa eesti keele ja selle õppimise vastu kasvaks.

Euroopa Parlamendi valimiste platvormi kinnitab erakonna üldkogu 29. märtsil, valimised ise on aga 7. juunil.

Tagasi üles