Maksumaksjate liit toetab õiguskantslerit kütuse piiril maksustamise küsimuses

Lasse Lehis.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Maksumaksjate Liit toetab õiguskantsler Indrek Tederi ning maksu- ja tolliameti vaidluses esimest ning leiab, et piiriülese kütuseveoga tuleb küll tegelda, kuid seejuures ei tohi unustada hea halduse tava ja õigusriigi põhimõtteid.

«Meie seisukoht on enam-vähem sama, mis õiguskantsleril - püüd piirata kütusevedu on põhimõtteliselt õige, aga valitud meetod ei ole kooskõlas hea halduse tavaga,» lausus Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) juhatuse liige Lasse Lehis.

Ta kinnitas, et liidu liikmed on esitanud kaebusi MTA tegevuse kohta piiril, osa neist on laekunud EML-ile, osa erinevatele institutsioonidele.

Lehise andmetel on rahandusministeerium otsustanud algatada sarnase seadusemuudatuse nagu alates käesoleva aasta algusest kehtib Lätis ehk et ilma piiril kütuseaktsiisi tasumata võib Venemaalt autoga tulla kord nädalas.

«Praeguse seisuga me peame sellist muudatust õigeks. Kui kaob ära organiseeritud kütuseäri, siis allesjääv osa neid, kes kord nädalas isiklikuks tarbeks kütust toovad, ei ole enam probleem ja nende kontrollimisega ei oleks vaja tegeleda,» rääkis ta.

EML peab praeguse olukorra juures oluliseks probleemiks seda, et kütusevedajate tõttu ummistunud idapiir takistab rahvusvahelist kaubandust ning turismi ja kahjustab Eesti mainet. Lehise sõnul näitab see, et probleem on olemas ning sellega tuleb tegelda, kuid ainult kehtivate seaduste raames ja õigusriigi põhimõtteid austades.

Praeguse olukorra juures peame oluliseks probleemiks ka seda, et kütusevedajatest ummistunud piir takistab rahvusvahelist kaubandust ja turismi ning kahjustab Eesti mainet. Seega probleemiga tuleb kindlasti tegeleda, aga loomulikult ainult kehtivate seaduste raames ja õigusriigi põhimõtteid austades.

Õiguskantsler Indrek Teder alustas reedel menetlust kontrollimaks MTA tegevust Eesti idapiiril, kus viimaste nädalate jooksul on tolliametnikud asunud piiriülese kütuseveo lõpetamiseks nõutakse piiriületajatelt paagis oleva kütuse deklareerimist ning reisi sihtkoha avaldamist. Tederi esialgsel hinnangul võib sellist kontrolli lubav aktsiisiseadus olla vastuolus Euroopa Liidu direktiividega ning MTA töötajate tegevus ei pruugi olla kooskõlas hea halduse tavaga.

Tagasi üles