EMSL: erakonnaseaduse muutmise osas ei ole dialoogi tekkinud

Urmo Kübar

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit (EMSL) teatas riigikogu põhiseaduskomisjonile, et senine kirjalik arutelu erakonnaseaduse muutmise üle ei ole dialoogi kaasa toonud.

Põhiseaduskomisjon saatis EMSL-ile 30. mail ja 11. juunil kirjad, kus kutsuti organisatsiooni üles tegema ettepanekuid erakonnaseaduse muutmise eelnõule ja esitama kuni viis konkreetset ettepanekut erakondade rahastamise süsteemi võimalike muudatuste ja täienduste kohta.

EMSLi juhataja Urmo Kübar kirjutas põhiseaduskomisjonile saadetud kirjas, et esimese ettepanekuna kutsub ta üles kaaluma kaasamise formaadi muutmist.

«Kirjalikul konsultatsioonil on omad eelised – eelkõige on see arvamuse küsijale kõige mugavam, vähim tööd nõudev kaasamisviis –, kuid ka olulised puudused,» kirjutas ta. «Arvamuste esitajad kujundavad oma seisukohti sel puhul tavaliselt üksteisest lahus, teadmata või mõistmata teiste osapoolte eelistusi ja vajadusi.»

Sel juhul erinevad sageli ka osapoolte arusaamad probleemi olemusest ja lahendusvõimalustest, mis toob Kübara sõnul kaasa üksteisest mööda rääkimist.

«Kui seisukohad on juba kujundatud ja esitatud, kipub edasine arutelu tihtipeale kujunema nende kaitsmiseks, kus järeleandmised ja kompromissid on juba raskemad sündima kui olnuks juhul, kui lahendusvariantide üle oleks hakatud arutama algusest peale koos,» tõdes ta. «Nii on me meelest paljuski läinud ka seaduseelnõu senise menetlemisega, kus nii teie kui ka meie oleme kirjalikke ettepanekuid korduvalt esitanud, ent usutavasti nõustute, et olulist dialoogi ei ole erinevate lähtekohtade tõttu seni tekkinud.»

Seetõttu tegi Kübar ettepaneku augustis, enne ettepanekute esitamise tähtpäeva, kutsuda kokku arutelu erakondade, vabaühenduste ja ekspertide vahel, kus alustada mõlema teema puhul arusaamade ühtlustamisest probleemide algpõhjuste ja olemuse kohta ning minna sealt edasi lahendusvõimaluste kaalumise juurde.

Põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutumise eelnõu muudatusettepanekute tähtajaks on 28. september 2012. Komisjon ootab selleks tähtajaks konkreetseid ettepanekuid ka arutelul osalenud politoloogidelt ja mittetulundusühingute esindusorganisatsioonilt. Eelnõu eesmärk on sätestada alus maailmavaate sihtasutuste (MSA) loomiseks.

Tagasi üles